Перейти до контенту

Історія факультету

На факультеті фізичного виховання викладання фахових дисциплін навчального плану здійснює три кафедри:

- кафедра теорії і методики фізичного виховання (завідувач – кандидат наук з ФВ та С, доцент Гончар Г.І.). Основними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є вирішення різних аспектів проблеми в рамках кафедральної теми: «Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою»;

- кафедра теорії та методики спорту (завідувач – кандидат пед. наук, доцент Маслюк Р.В.). На кафедрі викладачі працюють над проблематикою «Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів»;

- кафедра медико-біологічних основ фізичної культури (завідувач –кандидат пед. наук, доцент Соколенко Л.С.). Основними напрямками наукової роботи викладачів кафедри  є дослідження проблеми «Формування особистості вчителя фізичного виховання, як організатора і вихователя здорового способу життя».

Факультет фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було створено в 2007 році на базі спеціальності «фізичне виховання» з метою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері «фізичного виховання, спорту та здоров’я людини», які поєднують у собі професійні знання, ділові якості та здатності розв’язувати проблеми сучасної науки й практики з високою культурою та громадською свідомістю.

За час існування факультетом було підготовлено понад 1300 вчителів фізичної культури. Вони щорічно поповнюють тренерські та педагогічні колективи навчальних закладів України. Серед них добре відомі:

Крикун Олександр –  Заслужений майстер спорту України. Учасник XXVII Олімпійських Ігор (Сідней, 2000) та XXVIII Олімпійських Ігор (Афіни, 2004).

Луценко Олександр – майстер спорту України, член національної команди України з легкої атлетики. Срібний призер I-го юнацького Чемпіонату Світу.  2001рік- чемпіонат Європи  в Італії – 6 місце.

Жук Людмила – майстер спорту України з веслування на байдарках і каное. Учасниця чемпіонату Європи  та Світу з 2005 по 2013 роки.

Солошенко Ігор – майстер спорту України міжнародного класу з кіокушинкай-карате, учасник чемпіонату світу та Європи.

Василь Шуптар - майстер спорту міжнародного класу України, Чемпіон Світу по студентах (2012 Фінляндія), Бронзовий призер на Чемпіонаті Європи (2014 Фінляндія) та Чемпіонаті Світу (2015 Лас-Вегас).

На факультеті працює 22 науково-педагогічний працівник: 13 кандидатів наук (10 доцентів, 3 старших викладачів), 7 викладачів   2 заслужених тренери України. Також 1 викладач має звання  майстра спорту міжнародного класу та 3 викладача – кандидата в майстри спорту України.

Навчальна робота на факультеті фізичного виховання здійснюється за двома освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр».

Для забезпечення якісної реалізації освітньо-професійних програм лекційні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні кабінети та лабораторії, спортивні зали, стадіон, ігрові майданчики забезпечені сучасним інвентарем та приладами.

На факультеті склалася чітка система удосконалення спортивної майстерності студентів, підготовки їх до участі в змаганнях різного рівня. Постійно здійснюється цілеспрямований відбір талановитої молоді, підтримується тісний зв’язок із спортивними школами міста та регіону, проводяться семінари та наради тренерів з різних видів спорту, налагоджена співпраця із спортивними товариствами та клубами. На базі факультету здійснюється підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої та вищої освіти.

Щороку на факультеті проводиться  Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції, науково-практичні та науково-методичні семінари, круглі столи. Із 2007 року  10 викладачів факультету здобули наукові ступені: кандидат наук з фізичного виховання і спорту – Гончар Г.І., Цибульська  В.В., Пензай С.А., Маєвський М.І., Ільченко С.С.; кандидат педагогічних наук: Бойко Ю.С., Семенов А.А., Маслюк Р.В., Осадченко Т.М., Карасєвич С.А. Танасійчук Ю. М.,

Викладачі постійно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, також свої результати досліджень науковці факультету представляють на сторінках фахових українських видань та зарубіжних журналів. Зокрема у міжнародних науково-метричних базах Skopus та Web of Science (Маслюк Р. В., Гончар Г. І., Семенов А. А., Корінчак Л.М., Осадченко Т.М., Маєвський М.І., Ільченко С.С., Карасєвич С. А. та інші). Для забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу викладачами факультету видано 18 монографій та понад 45 навчальних посібників.

Співробітники факультету проходять стажування в Україні та за кордоном: у 2017 році в Республіці Польща стажування проходили Цибульська В.В., Семенов А.А., Маслюк Р.В., Пензай С.А., Карасєвич С.А.; у 2019 році в Республіці Словенія – Осадченко Т.М., Цибульська В.В., Маєвський М.І.

Викладачі факультету фізичного виховання є дійсними членами «Польсько-української науково-дослідної  лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського», міжнародної асоціації імені Василя Сухомлинського та інших.

Відповідно до напрямів роботи наукових гуртків та проблемних груп постійно здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських  студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт, підготовка випускних кваліфікаційних робіт. В різні роки призерами студентських олімпіад були Гук Т., Кабак В., Килимистий М., Вакарчук М.

Виховна робота на факультеті фізичного виховання здійснюється на засадах демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування та спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного мислення суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.

Важливу роль у процесі виховної роботи на факультеті відіграє студентське самоврядування. Представники студентської ради факультету беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення; беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; захищають права та інтереси студентів; проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

Студенти факультету постійно беруть активну участь у різноманітних благодійних акціях, фестивалях, конкурсах, флешмобах, змаганнях та святах.