Перейти до контенту

Кафедра спортивних дисциплін

IMG_9542Склад кафедри

IMG_9552Маслюк Руслан Вадимович

завідувач кафедри спортивних дисциплін, канд. педагогічних наук, майстер спорту;

IMG_4400-e1450256235122-200x300Пензай Сергій Анатолійович

кандидат наук фізичного виховання та спорту, доцент;

IMG_9548Маєвський Микола Іванович 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач;

IMG_9569Ільченко Сергій Сергійович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач, майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен України;

IMG_9502Андрощук Олег Іванович

викладач, аспірант;

Карасєвич Сергій Анатолійович

викладач, канд. педагогічних наук;

X7OmEIUHRM01-200x300Таранець Любов Сергіївна

викладач;

Килимистий Максим Миколайович 

викладач, аспірант Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту;

IMG_9555Щербина Володимир Володимирович

керівник спортклубу;

 Груненко Яна Олександрівна

лаборант;

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Теорія і методика навчання баскетболу;
 • Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол);
 • Організація та методика спортивно-масової роботи;
 • Контроль у фізичному вихованні;
 • Фізичне виховання з учнями спеціальних медичних груп;
 • Нетрадиційні засоби фізичної культури;
 • Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол);
 • Спортивні ігри з методикою викладання(гандбол);
 • Спортивна боротьба з методикою викладання;
 • Теорія і методика фізичного виховання;
 • Лижний спорт з методикою викладання;
 • Легка атлетика з методикою викладання4
 • Легка атлетика з методикою навчання;
 • Гімнастика з методикою викладання;
 • Гімнастика з методикою навчання;
 • Рухливі ігри з методикою викладання;
 • Футбол, міні-футбол та методика його викладання;
 • Футбол з методикою викладання;
 • Настільний теніс з методикою викладання;
 • Педагогічна практика;
 • Підвищення спортивної майстерності;
 • Фізичне виховання (СМГ);
 • Фізичне виховання.

 

 Науково-дослідна робота

Кафедра спортивних дисциплін працює над науковою темою «Теоретичні і практичні аспекти дослідження засобів і методів фізичної культури в оздоровчих і освітніх цілях».

В червні 2014 року  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи доцента кафедри Пензая Сергія Анатолійовича на тему: «Програмування профілактико-оздоровчих занять з настільного тенісу для чоловіків 36-60 років, викладачів педагогічних вищих навчальних закладів», в якій розглядалася розробка програм профілактико-оздоровчих занять з використанням засобів настільного тенісу для чоловіків другого періоду зрілого віку – викладачів педагогічних ВНЗ з метою профілактики захворювань, підвищення розумової та фізичної роботоздатності, покращення фізичного стану.

В червні 2015 року  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри Маслюка Руслана Вадимовича на тему: «Наступність професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у системі «педагогічний коледж – педагогічний університет».

19 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи  Маєвського Миколи Івановича на тему: «Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і спорту студентів педагогічних спеціальностей» (спеціальність 24.00.02 – фізичне виховання, фізична культура різних груп населення). Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор Безверхня Г. В.

Дисертаційні дослідження виконують:

1.Ільченко Сергій Сергійович «Вплив самоконтролю фізичного стану на рухову активність студентів протягом навчального року» (спеціальність 24.00.02 – фізичне виховання, фізична культура різних груп населення). Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор Безверхня Г. В.

2.Килимистий Максим Миколайович «Програмування профілактико-оздоровчих занять з силового фітнесу для чоловіків 36 - 60 років» (спеціальність 24.00.02 – фізичне виховання, фізична культура різних груп населення). Науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Москаленко Н. В.

Кафедра вивчає проблеми юнацького спорту та спорту вищих досягнень. Результати наукових досліджень із обраної галузі мають велике практичне значення для роботи міських та районних об’єднань учителів фізичної культури, загальноосвітніх шкіл України, факультетів фізичного виховання педагогічних ВНЗ. Інтеграція навчальної та науково-дослідної роботи кафедри спортивних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців відбувається під час виконання студентами завдань дослідницького характеру на семінарських заняттях, підготовці рефератів, доповідей, наукових статей, участі у регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, підготовки наукових робіт студентів до участі в університетських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах.

Програмою виробничої педагогічної практики студентів V курсу передбачено профорієнтаційну роботу, в переліку тем для курсових робіт та науково-дослідної роботи студентів подано теми, що стосуються профільного навчання в старшій школі.

Отримані наукові результати викладачі впроваджують у практику післядипломної підготовки вчителів фізичної культури на курсах та семінарах.

Науково-дослідна робота студентів спрямована на формування інноваційного підходу до професійної діяльності, оволодіння засобами та методами практичного та теоретичного досліджень у галузі фізичного виховання і спорту.

Науково-дослідна робота в процесі навчально-тренувальних занять допомагає студентам оволодіти професійними знаннями; вивчати особливості проведення тренувальних занять; знаходити шляхи залучення дітей до занять спортом.

На кафедрі спортивних дисциплін працює науковий гурток «Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів».

В межах наукового гуртка  працюють проблемні групи, де студенти здійснюють пошук, аналіз та систематизацію інформації з наступних напрямів:

 1. Пензай С.А. – Формування мотивації до занять фізичним вихованням і спортом, та ведення здорового способу життя студентів педагогічних спеціальностей.

У процесі науково-дослідної роботи вирішуються не тільки перспективні, але й повсякденні дослідницькі завдання: розвиток у студентів інтересу до предмету дослідження, підвищення їх пізнавальної активності на лекціях і семінарських заняттях, покращення успішності в навчанні. 

Виховна робота

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп. Згідно з планом проводяться виховні та спортивні заходи:

-ознайомлення студентів із нормативними документами, що регламентують права та обов’язки студентів і викладачів ВНЗ: «Правилами внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»; проводяться інструктажі з техніки безпеки, правил поведінки в гуртожитках, громадських місцях та на дорогах;

-години куратора;
-дні здоров’я;
-спартакіада університету з різних видів спорту;
-товариські матчі з футболу;
-посвята першокурсників у студенти;
-презентація першокурсників.
Одним із напрямків роботи кураторів є формування у студентів толерантності до інших національностей.

 Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційну роботу викладачі кафедри проводять у школах, коледжах, дитячо-юнацько спортивних школах налагоджуючи зв’язки з учителями фізичної культури, тренерами, директорами шкіл та батьками для залучення випускників шкіл до вступу на факультет фізичного виховання. Значну профорієнтаційну роботу проводять студенти під час практики, а саме:

-виховні години за темами: «Досягнення факультету фізичного виховання: сучасне та майбутнє», «Фізичне виховання як засіб вдосконалення особистості», «Вчитель фізичного виховання – основа успішного розвитку сучасного суспільства», «Фізична культура – частина загальної культури людини»;

-спортивні змагання, спортивні свята, вікторини з участю відомих спортсменів;
-Олімпійський урок.

Викладачі кафедри є членами журі міських, районних змагань та конкурсів, що сприяє профорієнтаційній роботі серед потенційних абітурієнтів факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Видавнича діяльність

План видавничої діяльності науково-педагогічних працівників на  2016р.

Завантажити (DOCX, 16KB)

Методичні видання науково-педагогічних працівників

Завантажити (DOCX, 23KB)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації викладачів

Завантажити (DOC, 42KB)

Перспективний план підвищення кваліфікації викладачів "

Завантажити (DOC, 39KB)

Контактна інформація:

Адреса: 20300, м. Умань ,Черкаська обл., вул.Садова, 28, ауд. 230

Тел.:(04744) 3-88-51

E-mail: kaf.sport.dust@udpu.edu.ua