Перейти до контенту

Для іноземних студентів

Physical Education Department

invites foreign students

 Study fields:

Physical education, sport and human health

6.010201 Physical education

Admission terms

The documents of foreign citizens are accepted from August 25 till September 25.

Documents required for the admission

at Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

(Bachelor )

 1. Entry application and application form.
 2. 10 photos 3×4.
 3.  Legalized and translated into Ukrainian Secondary Education Certificate with a copy.
 4.  Legalized, nostrified and translated into Ukrainian Secondary Education Certificate Supplement with a copy.
 5.  Nostrified Bachelor’s Diploma with a copy (for admission to the Master Degree Courses).
 6.  Nostrified Bachelor’s Diploma Supplement with a copy (for admission to the Master Degree Courses).
 7.  Preparatory Department Certificate (if there are no records on Russian or Ukrainian in Secondary Education Certificate Supplement).
 8.  Copy of a Birth Certificate with a certified translation into Ukrainian.
 9.  Medical Health Certificate legalized by an official health authority of a student’s country, issued not later than two months before entry in Ukraine or the national 086-y medical form.
 10. Deportation insurance policy.
 11.  Insurance policy for emergency care (except foreigners coming from countries which have agreements with Ukraine on providing free medical care);
 12.  Medical Certificate confirming the absence of HIV infection;
 13.  Copies of all passport pages with records.
 14.  Notarized Ukrainian translation of the first passport page (if a passport contains Ukrainian visa – the translation of first name and surname must coincide with those in the visa).

The listed documents must be certified according to the legislation of the issuing country and legalized in the established order, unless the other is established by international agreements of Ukraine.

Contact ForeignStudentsDepartment:e-mail: . nadiya_remezovska@ukr.net

Head of the department: Nadiya Remezovska, 0636887735.

University site: ffv.org.ua

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Напрям підготовки

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
6.010201 фізичне виховання

Терміни подачі документів

Прийом документів іноземних громадян  триває з 25 серпня по 25 вересня

Документи, які потрібні для вступу до Уманського державного

педагогічного університету імені Павла Тичини

ОКР «Бакалавр»

 1. Копії всіх сторінок паспорта із записами та українська віза.
 2. Офіційне запрошення на навчання.
 3. Нотаріально завірений переклад на українську мову першої сторінки паспорта (якщо паспорт містить українську візу – переклад імені та прізвища повинен співпадати з тими, що вказані у візі).
 4. Атестат про середню освіту (з додатком) та копія, легалізовані та перекладені на українську мову.
 5. Копія свідоцтва про народження з завіреним перекладом на українську мову.
 6. Документ про вступ до Підготовчого відділення (якщо немає записів про вивчення російської чи української мови в додатку до атестата про середню освіту).
 7. Медична довідка, легалізована офіційним органом охорони здоров’я країни студента, видана не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду студента в Україну, або національна медична форма 086 – у.
 8. Страховий поліс для надання невідкладної медичної допомоги (крім іноземців, що прибувають з країн, які мають угоди з Україною з надання безкоштовної медичної допомоги).
 9. Медична довідка про відсутність ВІЛ-інфекції.
 10. Страховка від депортації.
 11. 10 фото 3х4
 12. Заява про вступ до університету і заповнена форма.

Перераховані документи повинні бути засвідчені із чинним законодавством країни їх видачі і легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Керівник відділу: Ремезовська Надія Миколаївна,тел. 0636887735

сайт факультету фізичного виховання: ffv.udpu.org.ua