Перейти до контенту

Осадченко Тетяна Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Email: osadchenko_tm@ukr.net

Освіта:

З 2005 по 2010 роки навчалася на факультеті початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та  фізичної культури.


З 2010 по 2012 роки проходила перепідготовку на факультеті фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та отримала диплом про присвоєння кваліфікації вчителя фізичної культури і валеології.

У 2017 році закінчила навчання в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Професійна діяльність:

З 2010 по 2011 – тренер-викладач з легкої атлетики в Уманській дитячо-юнацькій спортивній школі №1 та інструктор з фізичної культури в Уманському дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу №8.

Із 2011 року  – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та тренер-викладач з легкої атлетики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2018 року – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Викладає дисципліни: «Легка атлетика з методикою навчання», «Адаптивне фізичне виховання», «Фізична культура».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутнього вчителя початкової школи, здоров’язбережувальне середовище,  здоров’язбережувальна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури.

Відгук на автореферат дисертації «Фізична підготовка висококваліфікованих бар’єристів з вадами слуху на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт Печко Ганною Юріївною.

Видавнича діяльність:

 1. Адаптивне фізичне виховання : навч. посібник / уклад.: Осадченко Т. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 210 с.
 2. Легка атлетика з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Семенов А. А., Осадченко Т. М., Маєвський М. І. , Ільченко С. С.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 206с.
 3. Осадченко Т. Створення здоров’язбережувального середовища початкової школи : практичний порадник / Тетяна Осадченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 234с.
 4. Осадченко Т. М. Формування професійних умінь та навичок майбутнього вчителя   до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи : монографія / Т.М. Осадченко; Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 323 с.
 5. Легка атлетика з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Семенов А. А., Осадченко Т. М., Маєвський М. І. , Ільченко С. С.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 206с.
 6. Осадченко Т. Створення здоров’язбережувального середовища початкової школи : практичний порадник / Тетяна Осадченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 234с.
 7. Осадченко Т. М. Формування професійних умінь та навичок майбутнього вчителя   до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи : монографія / Т.М. Осадченко; Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 323 с.
 8. Адаптивне фізичне виховання: навчальний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; укл. Т.М. Осадченко. 2-ге вид., переробл. і допов. Умань: Візаві, 2019.  283 с.
 9. Balatska L., Nakonechnyi I., Hakman A., Bezverkhnia H., Kljus O., Osadchenko T., Semenov A. Motor activity of different social groups: Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. 104 p.

Статті у фахових виданнях:

  1.  Осадченко Т. М. Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи як педагогічна проблема. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2014. № 7(41). С. 309–316.
  2.  Осадченко Т. Удосконалення підготовки майбутніх учителів до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи на основі запровадження моделей емпіричного навчання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 37. С. 170–180.
  3.  Використання здоров’язбережувальних технологій як педагогічна умова підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. Полтава, 2015. Вип. 15. С. 229–234.
  4.  Осадченко Т. М. Структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2015. Вип. 124. С. 192-195.
  5. Осадченко Т. М. Структурні компоненти здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград, 2016. Вип. 147. С. 261–264.
  6. Осадченко Т.М. Вивчення стану рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. № 80. С. 175-179.
  7. Осадченко Т. Конструювання практико-орієнтованого здоровʼязбережувального середовища вищого навчального закладу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2017. Вип. 16. С. 299-306.
  8. Осадченко Т.М. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2018. Вип. 58.  С. 40-48.
  9. Осадченко Т.М. Здоровʼязбережувальна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як складник його професійної компетентності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2018. №1(75). С. 255-265.
  10. Осадченко Т. Модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2019. Вип. 1(14). С. 79–86.
  11. Осадченко Т., Маєвський М. Формувaння мотивaцiйно-цiннiсного вiдношeння  студeнтa до фiзичної культури. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2020. Вип. 1(3), ч.1. С. 89–96.
  12. Ільченко С., Осадченко Т. Мотиваційні фактори навчання студентів під час занять фізичною культурою. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 59-67.
  13. Osadchenko Tetiana, Majewski Mikołaj, Ilczenko  Sergiy. Badanie eksperymentalne dotyczące kompetencji zdrowotnej przyszłego nauczy-ciela szkoły podstawowej. Medicine and health Wybrane aspekty ratownictwa Tom 4 Selected aspects of the rescue Volume 4 –  Gdańsk : Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. Р. 60–76.

 

Автор понад 50 публікацій, включаючи наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

 

Спортивна діяльність:

Суддя змагань з легкої атлетики міського, обласного та всеукраїнського рівня.