Перейти до контенту

Семенов Андрій Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання УДПУ імені Павла Тичини

Освіта:

У 1997 році закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання та методика спортивно-масової роботи» та здобув кваліфікацію спеціаліста «Вчитель фізичного виховання. Керівник спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів».

Професійна кар’єра:

З 1999 по 2004 рік працював у міжнародному дитячому центрі «Артек» на посаді інструктора з фізичної культури.

З 2004 по 2005 рік працював тренером Сватівської ДЮСШ у Луганській області.

З грудня 2005 року – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – теорія і методика навчання рухливим іграм, теорія і методика силових видів спорту.З 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.07 теорія і методика виховання. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему «Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор». Автор понад 30 наукових праць.

Видавнича діяльність:

 1. Осадченко Т. М. Адаптивне фізичне виховання : навчальний посібник / уклад.: Осадченко Т. М., А. А. Семенов., Ткаченко В. Т. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 210 с.
 2. Семенов А. А. Легка атлетика з методикою викладання : навчальний посібник / А. А. Семенов., Осадченко Т. М., Маєвський М. І., Ільченко С. С. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 207 с.
 3. Семенов А. А. Плавання з методикою викладання : навчальний посібник / А. А. Семенов. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 285 с.
 4. Пензай С. А. Настільний теніс з методикою викладання : навчальний посібник / С. А. Пензай, А. А. Семенов. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 219 с.
 5. Семенов А. А. Атлетизм : з методикою викладання : навч. посібник / уклад. Семенов А. А. ; – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 215 с.
 1. Семенов А. А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор : монографія / А. А. Семенов – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 217 с.
 2. Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : колективна монографія / Т. Кочубей, Л. Веремюк, І Бабій, О. Бутенко [та ін.] ; за заг. ред. Т. Кочубей. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 184с. (Особистий внесок – розділ Виховання особистих лідерських якостей у дітей молодшого шкільного віку)

Опонування дисертацій:

Шостак Ігор Олександрович «Формування культури здоров’я студентів медичних коледжів у позааудиторній діяльності», 2017 рік

Авторське право:

Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор : монографія / А. А. Семенов – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 217 с.

Статті у фахових виданнях:

  1. Семенов А. А. Відповідальність як особистісна лідерська якість молодшого школяра. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2015. № 52. С. 192–197.
  2. Семенов А. А. Теоретичні засади експериментально-дослідної роботи з виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2015. Вип. 1. С. 304–311.
  3. Семенов А. А. Виховання лідерів: практика інформаційно-збагачувальної роботи з педагогами та батьками молодших школярів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2015. Випуск 12, Ч. 1.  С. 228 – 235.
  4. Семенов А. А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів: інформаційно-збагачувальний етап роботи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2015. №28(361). С. 81– 87.
  5. Семенов А. А. Практика виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2015. № 53  С. 262 – 271.

Відзнаки:

У 2017 році Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Спортивна діяльність:

Майстер спорту з багатоповторного жиму, призер чемпіонату України з багатоповторного жиму.