Перейти до контенту

Соколенко Людмила Степанівна

завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури

Email: sokolenko_lyda@ukr.net

Освіта:

У 1987 році закінчила з відзнакою Одеський медичний інститут ім. М.І Пирогова  й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія».

Професійна кар’єра:

1981-1987 роки навчання в Одеському  медичному інституті

ім.М.І Пирогова,

1987-1991роки – лікар-педіатр Уманської дитячої лікарні.

З 1991року  - викладач кафедри  основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 1994 року – в зв’язку з реорганізацією кафедр інституту переведена на посаду  викладача кафедри валеології.

З 2005-2009 р. –   завідувач кафедри валеології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2011-2012р. – старший викладач кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2012 року - доцент кафедри кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2013 року - завідувач кафедри кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2015 рік – кафедру валеології та фізичного виховання перейменовано на кафедру медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації –27 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 27 років.

Викладає дисципліни: «Анатомія людини», « Фізіологія людини», «Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань», «Педіатрія».

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів:  формування особистості вчителя як організатора та  вихователя  здорового способу життя. Кандидат педагогічних наук з травня 2011 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему: «Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів»  захистила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, науковий керівник –  Побірченко Наталія Семенівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Автор близько 45 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах. Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і семінарів. Керівник студентського наукового гуртка   « Формування культури здорового способу життя».

Видавнича діяльність:

1.Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести. Навчальний посібник. Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А.,2009. – 332с

2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія. Навчально-методичний посібник. Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. -148с.

3. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності. Навчальний посібник (гриф МОН). Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 164с.

4. Теоретичні засади та шляхи реалізації педагогічних умов формування у студентів – майбутніх учителів культури здорового способу життя. Монографія. Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації: колективна монографія / О.Д. Балдинюк, Г.О.Бондар, Д.І.Пащенко та інш. ;за заг. ред. О.О. Ярошинської. - Умань : ПП Жовтий О.О.,2012р. – С.114-192.

5. Вікова фізіологія. Тести,завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи. навчально-методичний посібник (гриф МОН) Кам’янець – Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 192с.

6. Фізіологія і біохімія обміну речовин та енергії. Теорія Завдання для самостійної підготовки, тести. Навчальний посібник. М. С. Гончаренко, О. Г. Коваль, Д. П. Плахтій : за ред. Л. С. Соколенко. Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017.-336с.

7. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний практикум : навчально-методичний посібник. С. В. Страшко, Д. П. Плахтій, /– 144 с. (10,87 др. арк.). Л. С. Соколенко. - Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017.

8. Основи медичних знань : підручник / П.Д. Плахтій, С.П. Польова, Л.С. Соколенко, Н.В. Гутарєва ; за ред.. С.П. Польової. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 328 с. -25,13

9. Плахтій П.Д. Основи медичних знань: навчально-методичний посібник/П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва. – Кам’янець - Подільський:ТОВ «Друкарня Рута», 2013.-268с.

10. Фізіологія фізичного виховання і спорту: підручник Босенко А.І., Макаренко А.В., Соколенко Л.С. /за редакцією П.Д.Плахтія - Кам’янець – Подільський: ТОВ Друкарня Рута» 2016 - 268с.

11. Харчові та лікувальні властивості продуктів бджільництва. Основи апівалеології. П.Д.; за ред. П.Д. Плахтія..Науково-популярне видання Кам’янець – Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 92с.

12. Репродуктивне здоров’я – майбутнє нації Монографія Плахтій П. Д. Репродуктивне здоров’я – майбутнє нації : монографія / П. Д. Плахтій, Н. В. Гутарєва, А. В. Макаренко, А.І. Босенко,Л. С. Соколенко – Кам’янець – Подільський: ПП «Медобори-2006»,  2016. – 244 с. – (48,8 ст.-2,03др.арк).

13. Професійна педагогічна позиція вчителя як організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу. Кол. монографія / Ю.С.Бойко, А.А.Соколенко, М.О.Соколенко, Ю.М.Танасійчук.; за заг. ред. Л.С.Соколенко .- Умань:ВПЦ  «Візаві»,2018. 204с. (12.0 др.ар.)

14. Долікарська допомога та основи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Підручник. П.Д.Плахтій,Н.В.Гутарєєва,А.В.Макаренко, Л.С.Соколенко Кам’янець - Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»»,2018. 340с.
Опонування дисертацій:

1.Офіційний опонент дисертації Кійко Тетяни Борисівни «Медико-біологічна підготовка студентів у вищих педагогічних навчальних закладах України другої половини XIX ст. – першої половини ХХ ст.» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Захист відбувся 27 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України м. Київ.

2. Офіційний опонент дисертаційного дослідження Ізбаша Леоніда Михайловича «Формування культури здоров’я студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу. 13.00.07 – теорія та методика виховання. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Захист відбувся 30 травня 2017  р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К74.053.02   Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою:20300, м. Умань, вул. Садова,2

3.Рецензування дисертаційного дослідження Саблука Анатолія Григоровича «Професійне зростання майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу», на здобуття наукового ступеня к.п.н. зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти .

4.Рецензування науково-дослідної роботи «Вплив профілактичних засобів на здоров’я зубної системи учнів» учениці 11 класу Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-IIIступенів №10 – медична гімназія», Черкаської області Бевзенко Д. 2015р.

5.Рецензування науково-дослідної роботи «Квіти…Життя…Народна медицина» учениці 9 класу Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-IIIступенів №10 – медична гімназія», Черкаської області.2015р.

6.Відгук на автореферат дисертації Міцай Юлії Віталіївни «Формування готовності педагогів-організаторів до здоров`язбережувальної діяльності з учнями в системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

7.Відгук на автореферат дисертації Ольховик Аліни Віталіївни «Фізична реабілітація студентів спеціалізованої медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація, 2015р.

Статті у фахових виданнях:

  1. Соколенко Л.С. Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2014. Ч.1. С. 263-370.
  1. Соколенко Л.С. Зміст і методика формування в студентів культури здорового способу життя у виховній позааудиторній діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2014. Випуск 9. Частина 2. С. 200-206.
  1. Соколенко Л.С. Сучасні тенденції формування культури здорового способу життя в процесі підготовки майбутнього фахівця. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2014. Випуск 10. Частина 2. С. 193-199.
  1. Соколенко Л.С. Сучасні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя  майбутніх педагогічних кадрів у вищій школі Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2014. Випуск 51. С. 43-47.

Авторське право:

   • Вікова фізіологія. Тести,завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи: Навчально-методичний посібник /Л.С.Соколенко, В.А.Колодій, О.І. Циганівська, Т.М.Мосендз: за ред. Т.Д. Плахтія. – Кам’янець - Подільський :ПП «Медобори-2006», 2014.192с.
   • Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести. Навчальний посібник. Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А.,2009. – 332с

Відзнаки:

За період педагогічної роботи нагороджена почесними грамотами:Головного управління освіти і науки  Черкаської облдержадміністрації; Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти, Уманської міськрайонної організації Товариства червоного Хреста України, ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини( 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2016рр.).