Перейти до контенту

Корінчак Любов Миколаївна

 кандидат біологічних наук, доцент

кафедри медико-біологічних основ фізичної культури

Освіта:

Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (1989 р.), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Вчителя біології та звання вчителя середньої школи».

Професійна карєра:

По закінченню Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини інституту 1989 призначена на посаду лаборанта кафедри цивільної оборони і медичної підготовки, де і пропрацювала до 1991 року.
1991р. – 1994 р. – переведена на посаду асистента кафедри медичних знань та охорони здоров’я дітей.
1994 – 2008 роки в зв’язку з реорганізацією кафедр інституту переведена на  посаду викладача кафедри валеології.
У 2008 році кафедра валеології перейменована на кафедру валеології та фізичного виховання.
2008 – 2012 роки – викладач  кафедри валеології та фізичного виховання.
2012 – 2013 роки – переведена на посаду старшого викладача кафедри валеології та фізичного виховання.
З  2013 року по даний час – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Протягом 5 місяців (лютий-червень 2015 року) проходила стажування тьюторів, отримала сертифікат.
З 12 травня 2017 року по 12 червня 2017 року проходила стажування в ННЦ «Інституті біології та медицини» національного університету імені Тараса Шевченка, отримала сертифікат.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти  III-IV рівня акредитації – 28 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 28 років.
Викладає дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Вікова фізіологія, шкільна гігієна», «Основи анатомії, фізіології нервової діяльності», «Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань», « Вікова фізіологія та валеологія».                                                                                 
Наукова діяльність:
Закінчила аспірантуру та у 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидати біологічних наук (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин) з теми «Вікові зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі» від керівництвом  доктор біологічних наук, професора Горго Юрія Павловича на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
Автор понад 80 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.                               

Керівник:
Є керівником студентського наукового гуртка «Профілактика шкідливих звичок та їх негативний вплив на здоров`я студентської та учнівської молоді» та кваліфікаційних магістерських робіт студентів.                                            Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки.
Дано відгук на автореферат дисертації (2015 рік):                                        1. Єфіменко Олени Юріївни «Морфо-функціональний стан шлунка та товстої кишки у щурів різного віку за умов введення нанокристалічного діоксину церію», представленої на здобуття ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.132 – фізіологія людини і тварин).                                    2. Вірченко Олександра Володимировича «Стрес – проективні властивості про біотичних штамів», представленої на здобуття ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.132 – фізіологія людини і тварин).                  Нагороди: Має почесні грамоти університету, міського відділу освіти, та районної  державної адміністрації.                                                                                Видавнича діяльність:                                                                                                1. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навч.-метод. посібник / укладач. Любов Корінчак. – Умань :  ВПЦ «Візаві», 2018. – 320 с.                                   2. Еволюційна морфологія: навч. підручн. Н.В. Лебединець, О.І. Плиска, А.І. Босенко, Л.М. Корінчак, В.В. Лазоришинець – Київ: Інтерсервіс, 2018. – 224с.    3. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності : навч.–метод. посібник / укл. Любов Корінчак. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 197.

Статті у фахових виданнях:

    1. Корінчак Л.М. Особливості впливу сезонних біологічних ритмів на зміни діяльності серцево-судинної системи в учнів різних вікових категорій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль, 2014. № 1 (58). С.38-44.
    1. Корінчак Л.М. Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Серія: Біологія. Київ, 2014. № 2(67). С.45 – 49.
    1. Корічак Л.М. Розвиток антропометричних і кардіореспіраторних характеристик організму хлопчиків 8-12 років у різні пори року. Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2014. Вип. 4. Т. 1(113) С. 404 – 408.
  1. Korinchak L. M., Pylypenko S. V., Koval A. A., Beregova T. V. Colon Motility in The Rats After Long-Term Treatment of Omeprazole and Pantoprazole = [Research journal of pharmaceutical biological and chemical sciences]. 2018. (Категорія А, Web of Science).