Перейти до контенту

Танасійчук Юлія Миколаївна

доктор філософії, ст.виклдач.

Email: yuliya.tanasiychuk@udpu.edu.ua

ORCID ID: 0000-0001-7772-1509

Профіль в Google Scholar

Освіта:

У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію вчитель біології, хімії та екології.

У 2021 році завершила роботу над дисертаційним дослідженням «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення
до власного здоров’я» та здобула науковий ступінь доктор філософії.

З 02.09. 2012 року - викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Викладає дисципліни: Вікова фізіологія, шкільна гігієна, Основи медичних знань; Фізіологічні основи фізичних вправ.

 

Професійна кар’єра:

З 2012 року працюю викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Викладаю дисципліни: Вікова фізіологія, шкільна гігієна, основи медичних знань; Фізіологія спорту та гігієна фізичних вправ.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: формування здорового способу життя студентів, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, створення здоров’язбережувального середовища в закладах вищої освіти. 

Видавнича діяльність:

  1. Танасійчук Ю.М. Професійна педагогічна позиція вчителя, як організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу: кол. моногр. / Ю.С. Бойко, А.А. Соколенко, М.О. Соколенко, Ю.М. Танасійчук; за заг. ред.. Л.С. Соколенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.- 204 с.
  2. Бойко Ю.С., Мельничук О.В., Соколенко А.А., Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Формування культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу : кол. монографія / Бойко Ю.С., Мельничук О.В., Соколенко А.А., Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. —Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 304с.
  3. Танасійчук Ю.М., Бойко Ю.С. Вікова фізіологія : навч. посібник – Умань: Візаві, 2021. 242 с.

Статті у фахових виданнях

  1. Sovhira, Karasievych S., Boiko Y., Tanasiichuk Y., Horbatiuk N. Organization of training of future specialists in sports and physical culture. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. 2019. Ano 35, Especial № 22. P. 176‒191.
  2. Танасійчук Ю. М. Ієрархія понять «здоровий спосіб життя», «здоровий стиль життя». Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 1. С. 168‒
  3. Танасійчук Ю. М. Когнітивно-змістовий критерій готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 1(21), ч. 2. С. 142‒
  4. Танасійчук Ю. М. Мотиваційно-ціннісна складова підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров’язбережувальної діяльності. World science. Multidisciplinary Scientific Edition. № 6(58). Vol. 3. P.23‒30.
  5. Танасійчук Ю. М. Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 28(1–2020). С. 404–
  6. Танасійчук Ю. М. Обґрунтування діяльнісно-рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров’язбережувальної діяльності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2020. Вип.№2. С. 367–