Перейти до контенту

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури

Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навч.-метод. посібник / укладач. Любов Корінчак. – Умань :  ВПЦ «Візаві», 2018. – 320 с.

Запропонований навчально-методичний посібник “Вікова фізіологія та шкільна гігієна” містить інформацію, яка за глибиною викладу матеріалу, широтою тематики цілком відповідає сучасному рівню розвитку вікової фізіології і шкільної гігієни. Навчальний матеріал посібника містить наукові знання про фізіологічні особливості, гігієнічні нормативи і вимоги, які спрямовані на охорону і зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і удосконалення функціональних можливостей організму дітей і підлітків.  Посібник адресований насамперед студентам педагогічних вузів, а також він може стати у нагоді учням коледжів, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням біології, педагогам, психологам, батькам.

ЕВОЛЮЦІЙНА МОРФОЛОГІЯ : навч. підручн. Н.В. Лебединець, О.І. Плиска, А.І. Босенко, Л.М. Корінчак, В.В. Лазоришинець – Київ: Інтерсервіс, 2018. – 224с.

 

У підручнику викладено загальні положення еволюційної морфології, закономірності та напрямки морфологічних змін систем організму тварин і людини, етапи становлення планів будови у представників різних філогенетичних груп та способи морфологічної адаптації організмів до середовища їхнього існування в процесі еволюції. Теоретичний матеріал підручника дозволяє розібратися в проблематиці питань адаптивної еволюції та морфологічних наслідків у тваринних організмів і людини.                      Підручник адресовано студентам біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, а також споріднених спеціальностей інших вищих навчальних закладів.

 

Основи анатомії та фізіології нервової діяльності : навч.–метод. посібник / укл. Любов Корінчак. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 197.

 

Навчально-методичий посібник з дисципліни «Основи анатомії фізіології нервової діяльності», написаний у відповідності з програмою вивчення даного предмета. В посібнику дано короткий опис організму як єдиного цілого та будови, функції нервової системи та ВНД.                                              Розрахований на широке коло читачів: студентів, аспірантів, викладачів, а також всіх, хто цікавиться вивченням даної дисципліни.