Перейти до контенту

Наукова діяльність

Змістовність роботи із зарубіжними освітніми закладами, підрозділами, організаціями, товариствами.

Викладачі факультету фізичного виховання є дійсними членами «Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського» (Вища школа професійної освіти м. Лєшно – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), Міжнародної асоціації імені Василя Сухомлинського.

Міжнародне наукове стажування

Навчання іноземних громадян на факультеті (кількість, курс, громадянство).

На факультеті навчаються іноземні студенти (громадяни Туркменістану) 15 осіб: І курс – 6 осіб; ІІ курс – 4 осіб; ІІІ курс – 4 осіб; ІV курс – 1 особа.

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Осадченко Т.М. Реалізація ідей інклюзивної освіти в здоров’язбережувальному середовищі початкової школи / Тетяна Осадченко// International scientific confernence «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Р. 65-69.
 2. Осадченко Т.М. Здоров’язбережувальний урок та його критеріальні показники / Тетяна Осадченко // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 33. ‒ С. 245-249.
 3. Осадченко Т.М., Цибульська В.В. Характеристика діяльності майбутнього вчителя початкової ланки освіти, що спрямована на створення здоров’язбережувального середовища / Тетяна Осадченко, Вікторія Цибульська // матеріали ІІ Міжнародної інтернет – конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (25 жовтня 2018 р.) / ред. кол.: Сокирська В.В. (гол. ред.) та інші. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 100–104.
 4. Танасійчук Ю.М. Танасійчук Н.В. Компетентнісний підхід у формуванні здорового способу життя // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2018. ‒ Вип. 33. ‒ 611 с.
 5. Танасійчук Ю.М. Танасійчук Н.В. Рухова активність як чинник здорового способу життя молоді // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28  вересня 2018. ‒ Вип. 39. ‒ 665 с.
 6. Корінчак Л.М. Соціально-педагогічний аспект формування здорового способу життя // Матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 33. С.5-8. 28 лютого С.14-17. (7 стор. Стаття).
 7. Корінчак Л.М. Значення фізичної культури для збереження та зміцнення здоров’я молоді // Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 року.
 8. Корінчак Л.М. Формування здоров’я та здорового способу життя молодого покоління // Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ 446 с. С. 9-11 (27 червня 2018 року).
 9. Корінчак Л.М. Виховання в учнів відповідального ставлення як до свого здоров’я так і здоров’я інших // Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 38. ‒ 257 с. С. 5-7 (29 серпня 2018 року).
 10. Корінчак Л.М. Формування основ здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи // Матеріали XXXX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. (26 жовтня 2018 року). (8 стор. Стаття).
 11. Маслюк Р. В. Баскетбол як засіб навчання фізичних вправ учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Р. В. Маслюк, С. Р. Дерега // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018 Вип. 33. ‒ С.367-369.
 12. Маслюк Р. В. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 р.
 13. Маслюк Р. В. ІV міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 11-12 жовтня, Умань.