Перейти до контенту

Наукова діяльність

Змістовність роботи із зарубіжними освітніми закладами, підрозділами, організаціями, товариствами.

Викладачі факультету фізичного виховання є дійсними членами «Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського» (Вища школа професійної освіти м. Лєшно – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), Міжнародної асоціації імені Василя Сухомлинського.

Навчання іноземних громадян на факультеті (кількість, курс, громадянство).

На факультеті навчаються іноземні студенти (громадяни Туркменістану) 15 осіб: І курс – 6 осіб; ІІ курс – 4 осіб; ІІІ курс – 4 осіб; ІV курс – 1 особа.

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Осадченко Т.М. Реалізація ідей інклюзивної освіти в здоров’язбережувальному середовищі початкової школи / Тетяна Осадченко// International scientific confernence «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Р. 65-69.
 2. Осадченко Т.М. Здоров’язбережувальний урок та його критеріальні показники / Тетяна Осадченко // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 33. ‒ С. 245-249.
 3. Осадченко Т.М., Цибульська В.В. Характеристика діяльності майбутнього вчителя початкової ланки освіти, що спрямована на створення здоров’язбережувального середовища / Тетяна Осадченко, Вікторія Цибульська // матеріали ІІ Міжнародної інтернет – конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (25 жовтня 2018 р.) / ред. кол.: Сокирська В.В. (гол. ред.) та інші. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 100–104.
 4. Цибульська, В. В. Використання нетрадиційних методів оздоровлення у початковій школі. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» м. Бердянськ 2018.
 5. Цибульська В.В. Оцінка показників фізичної підготовленості студенток. // Матеріали ІІ Міжнарожної науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», Бердянськ 2018 р.
 6. Танасійчук Ю.М. Танасійчук Н.В. Компетентнісний підхід у формуванні здорового способу життя // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2018. ‒ Вип. 33. ‒ 611 с.
 7. Танасійчук Ю.М. Танасійчук Н.В. Рухова активність як чинник здорового способу життя молоді // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28  вересня 2018. ‒ Вип. 39. ‒ 665 с.
 8. Корінчак Л.М. Соціально-педагогічний аспект формування здорового способу життя // Матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 33. С.5-8. 28 лютого С.14-17. (7 стор. Стаття).
 9. Корінчак Л.М. Значення фізичної культури для збереження та зміцнення здоров’я молоді // Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 року.
 10. Корінчак Л.М. Формування здоров’я та здорового способу життя молодого покоління // Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ 446 с. С. 9-11 (27 червня 2018 року).
 11. Корінчак Л.М. Виховання в учнів відповідального ставлення як до свого здоров’я так і здоров’я інших // Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 38. ‒ 257 с. С. 5-7 (29 серпня 2018 року).
 12. Корінчак Л.М. Формування основ здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи // Матеріали XXXX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. (26 жовтня 2018 року). (8 стор. Стаття).
 13. Маслюк Р. В. Баскетбол як засіб навчання фізичних вправ учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Р. В. Маслюк, С. Р. Дерега // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018 Вип. 33. ‒ С.367-369.
 14. Маслюк Р. В. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 р.
 15. Маслюк Р. В. ІV міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 11-12 жовтня, Умань.