Перейти до контенту

Наукова діяльність

Інформаційний лист І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»

Викладачі кафедри працюють над загальною науковою проблемою: «Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою». Крім того, проводять індивідуальні наукові дослідження та постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, готують студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах студентських наукових робіт.

На кафедрі теорії і методики фізичного виховання працює науковий гурток «Теоретичні та практичні шляхи формування свідомого ставлення особистості до здоров’язбереження та занять фізичною культурою і спортом в сучасному ритмі життя».

В межах наукового гуртка  працюють проблемні групи, де студенти здійснюють пошук, аналіз та систематизацію інформації з наступних напрямів:

Гончар Г.І. – Фізична культура, як засіб фізичної реабілітації.

Осадченко Т. М. –Здоровʼя зберігаючі технології в процесі занять фізичною культурою.

Семенов А. А. – Методика планування та побудови тренувальних занять спортсменів у процесі багаторічної підготовки.

Комар В.П. – Сучасні форми фізичної культури.

Для поглиблення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання важливою є навчально-методична практика студентів. Кафедра теорії і методики фізичного виховання співпрацює з:

  • Приватним підприємством «Мандри-Гори»;
  • Міжнародним дитячим центром «Артек Карпати»;
  • Дитячим літнім оздоровчим табором «Сузір’я Таврії»

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота на кафедрі сприяє підвищенню рівня мотивації студентів до здорового способу життя, фізичного вдосконалення та фізичної підготовки. Діяльність у цій галузі спрямована на підготовку спортсменів високого рівня в різних видах спорту.

Соціально-гуманітарна робота кафедри спрямована на виховання у студентів любові до людини, милосердя, добра, поваги до своєї Батьківщини, професії, себе самого та формування світогляду.