Перейти до контенту

Гончар Галина Іванівна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри

Статті у фахових виданнях:

  1. Гончар Г. І. Особливості та структура професійної діяльності викладача фізичного виховання. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2015. № 2(46).  С. 53–56.
  2. Гончар Г. І. Професійно-прикладна фізична підготовка як складник фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейского національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк, 2015. Вип. 17.  С. 43–48.
  3. Гончар Г. І., Безверхня Г.В. Фактори ризику та методи профілактики травм колінного суглоба. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. Луцьк, 2015. № 1. С. 74–78.
  4. Гончар Г. І. Концептуальні підходи у поясненні нового вектору формування особистої фізичної культури студентів у процесі неспеціальної фізкультурної освіти. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейского національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк, 2015. Вип. 18. С. 43–47.
  5. Гончар Г. І., Безверхня Г.В. Проблеми удосконалення підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Луцьк, 2015.  № 4. С. 9–15.