Новини

Деканат, викладачі, студрада факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини висловлює співчуття родичам та колегам з приводу смерті доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту факультету фізичного виховання Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди, член-кореспондента академії національного прогресу України, заслуженого працівника освіти України Леоніда Вікторовича Волкова.