Спортивно-оздоровчий сектор відповідає за здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів, щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами. Спортивний сектор організує фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу зі студентами факультету.

Основними завданнями сектору є привернення уваги студентів до спорту, участі у спортивних змаганнях з різних видів спорту, вдосконалення спортивно-масової та оздоровчої роботи зі студентами та пропаганда здорового способу життя.

Цілі і завдання сектору:

– формування у молоді стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, підвищення рівня освіти у цій галузі;

– організація і проведення заходів по пропаганді та поширенню здорового способу життя;

– внесення своїх пропозицій щодо розвитку гуртків та секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя;

– співпраця з викладачами фізичного виховання, спортивним клубом та заступником декана з виховної роботи у створенні груп підтримки університетських спортивних команд.