Викладачі факультету фізичного виховання є дійсними членами «Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Яна Амоса Коменського» (Вища школа професійної освіти м. Лєшно – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), Міжнародної асоціації імені Василя Сухомлинського.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА 2023 РІК

Гончар Галина Іванівна, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Осадченко Тетяна Михайлівна, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.

3 24 по 30 вересня 2023 р. представниці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а саме: завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, доцент Галина Гончар та доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Тетяна Осадченко взяли участь у міжнародній спортивній літній школі «Physical Culture and Sport in the higher education system» яка проходила на базі Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Республіка Польща) у палацовому комплексі Дембіна.

Протягом тижня українським викладачам було проведено лекції про міжнародну діяльність Університету імені лама Міцкевича, концерн EPICUR, важливість індивідуальної траєкторії освіти для кар'єрного зростання в науково-освітній cфepi, організацію та функціонування системи спорту в Польщі, важливість маркетингової цінності дисципліни та спортивних результатів, розвиток та відмінності волейболу і пляжного волейболу. Впродовж літньої школи українські та польські партнери ділились досвідом у сфері фізичної культури та спорту, проводили тренінги з пляжного волейболу, а  також організували турнір, призом якого був кубок.

Учасники отримали сертифікати, які засвідчують участь у міжнародному освітньому стажуванні - Міжнародна літня школа «Physical Culture and Sport in the higher education system».

Навчання іноземних громадян на факультеті (кількість, курс, громадянство)

На факультеті навчаються іноземні студенти (громадяни Туркменістану) 15 осіб: І курс – 6 осіб; ІІ курс – 4 осіб; ІІІ курс – 4 осіб; ІV курс – 1 особа.

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Осадченко Т.М. Реалізація ідей інклюзивної освіти в здоров’язбережувальному середовищі початкової школи / Тетяна Осадченко// International scientific confernence «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Р. 65-69.
 2. Осадченко Т.М. Здоров’язбережувальний урок та його критеріальні показники / Тетяна Осадченко // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 33. ‒ С. 245-249.
 3. Осадченко Т.М., Цибульська В.В. Характеристика діяльності майбутнього вчителя початкової ланки освіти, що спрямована на створення здоров’язбережувального середовища / Тетяна Осадченко, Вікторія Цибульська // матеріали ІІ Міжнародної інтернет – конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (25 жовтня 2018 р.) / ред. кол.: Сокирська В.В. (гол. ред.) та інші. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 100–104.
 4. Танасійчук Ю.М. Танасійчук Н.В. Компетентнісний підхід у формуванні здорового способу життя // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2018. ‒ Вип. 33. ‒ 611 с.
 5. Танасійчук Ю.М. Танасійчук Н.В. Рухова активність як чинник здорового способу життя молоді // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28  вересня 2018. ‒ Вип. 39. ‒ 665 с.
 6. Корінчак Л.М. Соціально-педагогічний аспект формування здорового способу життя // Матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 33. С.5-8. 28 лютого С.14-17. (7 стор. Стаття).
 7. Корінчак Л.М. Значення фізичної культури для збереження та зміцнення здоров’я молоді // Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 року.
 8. Корінчак Л.М. Формування здоров’я та здорового способу життя молодого покоління // Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ 446 с. С. 9-11 (27 червня 2018 року).
 9. Корінчак Л.М. Виховання в учнів відповідального ставлення як до свого здоров’я так і здоров’я інших // Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 38. ‒ 257 с. С. 5-7 (29 серпня 2018 року).
 10. Корінчак Л.М. Формування основ здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи // Матеріали XXXX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. (26 жовтня 2018 року). (8 стор. Стаття).
 11. Маслюк Р. В. Баскетбол як засіб навчання фізичних вправ учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Р. В. Маслюк, С. Р. Дерега // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018 Вип. 33. ‒ С.367-369.
 12. Маслюк Р. В. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» 22-23 травня 2018 р.
 13. Маслюк Р. В. ІV міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 11-12 жовтня, Умань.
 14. Карасєвич С. А. Збереження та зміцнення здоров’я – процес який закладається з дитинства. Вересневі наукові читання: матеріали ХХXІІI Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції, (Вінниця, 16 вересня 2019 р.) Ч. 4. С. 22−27.
 15. Карасєвич С. А. Поняття «гра» для молодого покоління. Сучасний рух науки: тези доп. VІІІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції (Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.), Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». Т. 2. С. 37−40.
 16. Карасєвич С. А., Місюра Л. Фізичне виховання учнів в закладах середньої освіти. Наукові підсумки 2019 року: матеріали XХХVIІ Міжнародної iнтернет-конференції, (Вінниця, 9 грудня 2019 р.) Ч. 9. С. 66−71.
 17. Карасєвич С. А. Передумови та основи здоров’я молодого покоління в освітньому просторі. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтеренет-конференції, 12 березня 2020 р.: збірник наукових праць. Умань : ВПЦ «Візаві», С. 202−206.
 18. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П. Розвиток дошкільнят у процесі фізичного виховання. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтеренет-конференції, (12 березня 2021 р.): збірник наукових праць. Умань: ВПЦ «Візаві», С. 72-76.
 19. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П., Поштарук Л. І., Звариченко В. В. Значення рухової активності для зміцнення здоров’я дошкільників Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. С. 273-279.
 20. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П Здоров’я молоді та формування здорового способу життя. «Modern directions of scientific research development» Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 24-26 листопада 2021 р. Pp. 473-478.
 21. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П. Здоров’я людини найвища цінність у суспільстві. «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» матеріали третього міжнародного симпозіуму: зб. наук. праць в 2-х частинах / за ред. Страшка С. В. Вип. 3. Ч. 1. Київ: Алатон, 2021. С. 41-43.
 22. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П., Черниченко А. В., Юрченко К. В. Розвиток студентського спорту як система спортивної інфраструктури в ЗВО. Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 753-759.
 23. Карасєвич С. А. Самоконтроль в процесі самостійних занять фізичними вправами. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (20 травня 2022 р.): збірник наукових праць. Умань : ВПЦ «Візаві», С. 14-17.
 24. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П., Ковальчук І. В. Фізичне виховання дошкільників у сім’ї Modern research in world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 833-838.
 25. Карасєвич С. А., Карасєвич М. П. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності, присвяченій 100-річчю МДПУ імені Богдана Хмельницького: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя–Мелітополь–Київ, 05–06 жовтня 2023 року.
 26. Карасєвич С., Карасєвич М. Технологічний підхід до організації і проведення фізкультурно-спортивної діяльності майбутнього фахівця фізичної культури. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc21-01). (2023)., Рр. 103–107.