Викладачі кафедри активно використовують освітні технології у навчально – виховному процесі та активні методи навчання: – рейтингова система, програмний метод навчання, кредитно-трансферна система, інтерактивні методи. З цією метою викладачами кафедри розроблені лекційні курси, методичне забезпечення семінарських та практичних занять з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою.

На кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури функціонує науковий гурток і працюють проблемні гупи в рамках студентських наукових товариств. Керівником наукового гуртка є: зав. кафедрою Соколенко Людмила Степанівна, назва гуртка «Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора і вихователя здорового способу життя». До складу гуртка входять студенти факультету фізичного виховання та факультету дошкільного виховання. Під час засідань розглядаються наступні питання: здоров’я людини як найвища соціальна цінність; спадковість, середовище і здоров’я людини; генетичне відродження і шляхи оздоровлення людини; особливості харчування хворих людей; профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу; стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників; вплив фізичного виховання на формування особистості, аналіз рівня вживання алкоголю в молодіжному середовищі.

Проблемна група: «Зміст та проблеми валеологічного виховання молоді», керівник гуртка викладач Бойко Юлія Степанівна. Під час засідань гуртка обговорюються наступні питання: здоров’я молоді – здоров’я нації; вплив шкідливих звичок на фізичний розвиток молоді; психічна складова здоров’я та профілактика неврозів; репродуктивне здоров’я молоді, його формування та збереження; фізіотерапевтичні методи в оздоровленні та навчанні студентів; планування сім’ї, аборти та попередження небажаної вагітності.

Проблемна група: «Формування системно-цілісних уявлень про здоров’я як ціннісну категорію», керівник гуртка Гуменна Юлія Миколаївна. Питання, які виносяться на обговорення: імунітет і здоров’я людини; формування особистої відповідальності майбутнього вчителя за стан здоров’я учнів; оволодіння валеологічними технологіями навчання виховання навичок збереження і зміцнення здоров’я; формування особистості через самовдосконалення; ознайомлення з принципами профілактики венеричних захворювань; створення стійкої мотивації до здорового способу життя у студентської молоді.

Проблемна група: «Профілактика шкідливих звичок та їх негативний вплив на здоров’я студентської молоді», керівник гуртка Корінчак Любов Миколаївна. Питання, які розглядаються: вплив фізичних вправ на розвиток школярів; загартування організму як засіб зміцнення здоров’я; гігієнічні аспекти збереження здоров’я; вплив шкідливих звичок на організм.

Кафедра тісно співпрацює з закладами охорони здоров'я:

 • міським відділом охорони здоров’я,
 • міським Центром здоров’я,
 • міською санепідемстанцією,
 • міською лікарнею №2, №3,
 • Товариством Червоного Хреста,
 • міським відділом у справах сім’ї та молоді

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Педіатрія;
 • Фізіологія людини;
 • Основи медичних знань;
 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна;
 • Анатомія людини;
 • Основи анатомії та фізіології   нервової діяльності;
 • Вікова фізіологія та валеологія;
 • Медико - соціальні основи здоров’я;
 • Гігієна і санітарія в галузі;
 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань;
 • Основи медичної хімії;
 • Основи фармацевтичної хімії;
 • Основи фармакології;
 • Сучасна медична хімія;
 • Фармацевтичний аналіз;
 • Історія медицини та фармації.