Викладачі кафедри в навчальному процесі активно використовують нові освітні технології. З цією метою викладачами кафедри розроблені лекційні курси, методичне забезпечення семінарських і практичних  занять із усіх дисциплін, закріплених за кафедрою:

 • Рекреація у фізичній культурі різних груп населення;
 • Плавання з методикою навчання;
 • Загальна теорія підготовки спортсмена;
 • Методика навчання в освітній галузі здоров’я фізичної культури;
 • Гімнастика з методикою навчання;
 • Теорія і методика фізичного виховання;
 • Спортивні споруди та обладнання;
 • Фізичне виховання з учнями спеціальних медичних груп;
 • Нетрадиційні засоби фізичної культури;
 • Олімпійський і професійний спорт;
 • Організація та методика оздоровчої фізичної культури;
 • Психологія здоров’я;
 • Організація туризму;
 • Фізична культура з методикою навчання;
 • Організація краєзнавчо-туристичної діяльності;
 • Фізичне виховання;
 • Легка атлетика з методикою навчання;
 • Організація та методика спортивно-масової роботи;
 • Вступ до спеціальності;
 • Лікувальна фізична культура;
 • Масаж;
 • Біомеханіка;
 • Адаптивне фізичне виховання;
 • Контроль у фізичному вихованні;
 • Спортивна метрологія;
 • Атлетизм з методикою викладання;
 • Підвищення спортивної майстерності;
 • Професійна діяльність у сфері фізичного виховання;
 • Рухливі ігри з методикою навчання.