Науковий керівник: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, професор Гончар Галина Іванівна.

Виконавці:

 • Осадченко Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Семенов Андрій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Козловська Світлана Олександрівна – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Назаревич Володимир Сергійович – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Затуливітер Анастасія Володимирівна – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Комар Володимир Петрович – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Результати науково-дослідної роботи, що виконується у межах робочого часу викладачів

Протягом 2023 року у межах кафедральної теми дослідження викладачі працювали над розробкою індивідуальних тем: 

 • особливості формування у студентів мотивації в освітній сфері фізичного виховання і спорту;

 • сучасний стан та умови фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи; контроль та самоконтроль студентів у процесі занять фізичною культурою;

 • лікувальна фізична культура та масаж при деформації хребта під час проходження практики;

 • теоретичні аспекти формування професійної готовності майбутніх тренерів з легкої атлетики до роботи із дітьми з порушенням опорно-рухового апарату;

 • сучасний стан цифровізації у сфері фізичної культури та спорту в Україні;

 • теоретичні аспекти сучасних підходів до формування постави у молодших школярів засобами оздоровчої гімнастики;

 • функціонування спортивних секцій у педагогічному університеті як фактор здоров’язбереження та підвищення спортивної майстерності студентів;

 • методика спеціальної силової підготовки студентів-пауерліфтерів у підготовчому періоді;

 • формування самоосвіти викладачів закладів вищої освіти у сфері фізичного виховання до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання;

 • суб'єктивна оцінка стану опорно-рухового апарату, особливості уподобань,  мотивів до фізкультурно-оздоровчих занять жінок другого періоду зрілого віку.;

 • психолого-педагогічні основи інформатичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 

За 2023 рік викладачі взяли участь у 6 конференціях з яких 2 міжнародного рівня та 4 всеукраїнського рівня, також взяли участь у 8-ти науково-методичних семінарах університетського рівня. Результати дослідження опубліковано у 1 монографії та 3-х навчальних посібниках, 10-ти статтях у закордонних виданнях, 16-ти статтях у фахових виданнях України категорії Б, у 5-ти статтях в інших виданнях України та у 8-ми тезах.