Новини

ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВЦІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА РІК

На сьогодні факультет фізичного виховання є наймолодшим в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Працює 23 науково-педагогічних працівника, з них 4 кандидата наук з фізичного виховання і спорту, 7 кандидатів педагогічних наук, 2 заслужених тренера України та 2 аспіранта.
На факультеті функціонує три кафедральні науково-дослідні теми.  На кафедрі теорії і методики фізичного виховання основними напрямками наукових досліджень викладачів є вирішення різних аспектів проблем, у рамках науково-дослідної теми: «Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою. На кафедрі спортивних дисциплін основними напрямками наукових досліджень викладачів є вирішення різних аспектів проблеми «Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів». Основними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри медико-біологічних основ фізичної культури є вирішення різних аспектів проблеми «Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора і вихователя здорового способу життя».
Протягом 2019 року викладачі факультету видали 2 монографії, 1 підручник та 9 навчальних посібників. Результати своїх наукових досліджень науковці факультету опублікували:
у міжнародних науково-метричних базах даних, з них 2 статті у Web of Science та 4 статті у Scopus;
у 4-х фахових виданнях України;
близько 40 статтей в інших виданнях України.
На протязі року викладачі взяли участь у більше ніж 20-ти наукових конференціях різного рівня та у 14-ти науково-методичних семінарах.