Новини

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ


Карантин – це не канікули! Цей час має бути ефективно і продуктивно використаний. У зв’язку з обмежувальними заходами, які діють на території України 02 квітня 2020 року відбулося онлайн засідання Вченої Ради факультету фізичного виховання.
Про роботу науково-методичних семінарів на факультеті доповіла заступник декана з наукової роботи канд. пед.наук, доцент Осадченко Т.М. Завідувачі кафедр повідомили «Про виконання планів підвищення кваліфікації викладачів»
Про готовність документації випускної кафедри до проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти доповіла завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Гончар Г.І.
Актуальним для викладачів факультету є процес дистанційного навчання в системі Moodle. По даному питанню виступила заступник декана з впровадження дистанційного навчання Козловська С.О.
Вчена рада університету константувала, що організація освітнього процесу на факультеті здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», нормативних документів МОН України, УДПУ.
Вагомим є й те, що в теперішніх умовах викладачі та студенти факультету демонструють готовність працювати в режимі дистанційної освіти. Навчальні заняття організовано в різних формах: лекції, тестові завдання, практичні та лабораторні заняття з використанням платформи Moodle.
Для подальшого успішного розвитку факультету варто звернути увагу на оновлення освітніх програм та інформації в НМКД; подальше упровадження сучасних інноваційних технологій у дистанційний освітній процес; удосконалення методичних рекомендації до проведення практичних занять.