Новини

Практика в літніх оздоровчих таборах


Сучасний фахівець у сфері фізичної культури, володіючи глибокими теоретичними знаннями та практичними вміннями, повинен уміти ефективно їх використовувати у своїй професійній діяльності. Для вирішення цього завдання однією з сучасних освітніх тенденцій є надання більшої значущості практичній підготовці здобувачів вищої освіти через реалізацію практик.
Практика є однією з форм практичного навчання у вищій школі, ґрунтується на професійних знаннях, спирається на певний теоретичний фундамент, забезпечуючи практичне пізнання закономірностей і принципів професійної діяльності, дозволяє інтегрувати теоретичні знання і практичні уміння студентів в єдиному процесі. На факультеті фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини педагогічна практика студентів складається з навчальної та виробничої і в цілому становить 10 відсотків (720 годин) від усього часу навчання.
Одним із видів виробничої практики є практика в літніх оздоровчих таборах. Вона вимагає мобілізації всіх отриманих в університеті теоретичних знань та практичних умінь, особистої високої відповідальності та особливої добросовісності. Ефективність дитячої діяльності у таборі відпочинку залежить від уміння студента-практиканта спілкуватися з вихованцями, спиратись у своїй роботі на їх ініціативу, самодіяльність, самоврядування. Усі види діяльності здійснюються у тимчасових різновікових дитячих колективах (загонах), виховна робота будується на принципах добровільної участі дітей у різних справах, у вільному виборі ними занять.
Готовність студентів забезпечує створена на факультеті система професійної підготовки, яка реалізується через теоретико-практичну складову під час лекційних, практичних та семінарських занять, школу вожатих й педагогів-організаторів, під час якої студенти знайомляться із структурою базових закладів, методикою та особливостями роботи з дітьми різних вікових груп.
Для організації та проходження студентами практики в літніх оздоровчих таборах педагог-організаторами, вожатими, інструкторами керівництвом факультету та адміністрацією університету укладено договори з «МДЦ «Артек»», «Артек – Карпати – Буковель», «ТОВ ДОЗ Бригантина» (смт. Новоархангельськ), «УДЦ Молода Гвардія» (м. Одесса), що слугують базами практик та стекхолдерами для подальшого працевлаштування студентів й випускників факультету.
Адміністрація дитячих оздоровчих таборів задоволена співпрацею з факультетом фізичного виховання, про що свідчать подяки та нагороди за сумлінну роботу, високі досягнення в організаційному, творчому та спортивному житті таборів.