Новини

Педагогічна практика – обов’язковий компонент процесу фахової підготовки майбутніх педагогів


Педагогічна практика є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього професійного зростання в умовах реальної професійної діяльності, де відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів.
Студенти факультету фізичного виховання на завершальному етапі, перед випусковою атестацією проходять виробничу практику.
Основною метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, технологіями та формами професійної діяльності, навиками необхідних для самостійного вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу, виховання потреби систематичного професійного самовдосконалення.
Для проходження виробничої практики студентами факультету фізичного виховання адміністрацією університету укладено договори з відділами освіти, загальноосвітніми закладами освіти міст та районів центрального регіону України.
У процесі практики у студентів формуються практичні навички та уміння проведення уроків фізичної культури зі школярами молодшого, середнього і старшого віку. Крім уроків фізичної культури, студенти-практиканти проводять фізкультурно-оздоровчу роботу в групах продовженого дня, фізкультхвилинки та фізкультпаузи.
Під час практики підгрупами керують методисти, які проводять методичні заняття серед студентів з метою формування у них професійних умінь і навичок. Методисти ставлять конкретні задачі та дають завдання. У проведенні уроків фізичної культури активну участь беруть учителі школи, на базі якої проходить практика.
Важливим розділом роботи практиканта є планування, яке здійснюється під керівництвом методиста і вчителя фізичної культури. Важливу роль відіграє контроль за діяльністю студентів під час практики, який здійснюється зі сторони методиста та вчителя фізичної культури.
Підсумки практики проводяться з урахуванням діяльності студентів за всіма розділами роботи: навчально-методичної, фізкультурно-оздоровчої та науково-дослідної. Під час оцінювання роботи студента-практиканта враховується відповідальність, ступінь оволодіння професійними навичками та уміннями, якість написання звітної документації. Результати виробничої практики обговорюються на підсумковій студентській конференції.