Новини

Збереження та зміцнення здоров’я молоді є одним із головних завдань соціальної програми нашої держави. В аспекті суттєвого погіршення психофізичної готовності студентської молоді питання збереження її здоров’я неможливо розглядати поза контекстом фізичного виховання, що має у цьому ракурсі неабияке соціальне значення.
Причому, якість вищої освіти ототожнюють із якістю підготовки працездатних фахівців, що забезпечується належним станом їхнього здоров’я та є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльності суспільства та держави.
В умовах упровадження карантинних заходів це набуває надзвичайної актуальності, коли весь час студенти вимушені витрачати лише на розумову активність. Саме тому питання збереження та покращання здоров’я студентської молоді, зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших.
Адекватною та єдино можливою відповіддю на виклики сучасності є використання технологій дистанційного навчання студентів для ефективної реалізації їхнього фізичного виховання в умовах карантину. При цьому однією з ключових проблем стає належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів для збереження їхнього здоров’я в умовах украй обмеженої рухової активності.Зважаючи на вище викладене, викладачами кафедри спортивних дисциплін було розроблено курс «Фізичне виховання: дистанційне навчання» з використанням можливостей сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Кожен студент 1–2 курсів має ознайомитись з цими умовами, уяснити поставлені завдання, ознайомитись з інформацією підготовленою викладачами кафедри для студентів із виконання цих завдань (презентації, відеороліки, зразки реферату, тощо).Власні роботи студенти пересилають викладачу, який проводить практичні заняття з фізичного виховання з групою. Перелік викладачів, їхні контактні адреси, перелік навчальних груп студентів також розміщено розділі Дистанційне навчання.Виконання щоденних фізичних вправ протягом 20–50 хвилин покращить стан фізичного та психічного здоров’я, забезпечить підтримання фізичної підготовленості на належному рівні та зміцнить імунну систему. Тому кафедра рекомендує всім студентам для підтримки свого здоров’я тренуватися, займатися фізичними вправами (з дотриманням умов карантину), щоб тримати достатній рівень рухової активності, зберегти здоров’я та провести час самоізоляції не тільки без негативних наслідків для організму, а й із користю.