Новини

23 березня 2023 р. відбулося спільне засідання гарантів освітніх програм

23 березня 2023 р. відбулося  спільне засідання гарантів освітніх програм: 014.11 Середня освіта (Фізична культура), другий магістерський рівень (гарант освітньої програми – доцент кафедри теорії методики фізичного виховання Гончар Галина Іванівна).
017 Фізична культура і спорт перший бакалаврський рівень (гарант освітньої програми –  доцент кафедри теорії методики спорту Маслюк Руслан Вадимович).
014.11 Середня освіта (Фізична культура), перший бакалаврський рівень (гарант освітньої програми  доцент кафедри теорії і методики фіичного вихованя Осадченко Тетяна Михайлівна).

Декан факультету Сергій Миколайович Ящук ознайомив учасників зустрічі з існуючою практикою моніторингу і перегляду освітніх програм.

Усі запрошені долучилися до обговорення важливих питань щодо викладання освітніх компонентів, опанування практичної підготовки, розширення баз практик та удосконалення програм, надали вичерпну оцінку проєктів освітніх програм (2023 р.), висловили думки щодо сучасних вимог до компетентностей випускників.

Зокрема було наголошено на збільшенні з двох до трьох дисциплін блоку вільного вибору студентів у навчальних планах.

Під час засідання була затверджена група з моніторингу якості освіти .

Сподіваємося, що вчасне оновлення та вдосконалення освітніх програм 017 «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня та 014 «Середня освіта (Фізична культура)» для другого (магістерського ) рівня вищої освіти не тільки покращить навчальний процес і фахові компетентності наших випускників, але й сприятиме підвищенню інтересу до спеціальності.