Новини

Відбулася підсумкова конференція з навчальної (педагогічної) практики

Відбулася підсумкова конференція з навчальної (педагогічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Завданням практики було:

  1. Забезпечити зв'язок теоретичних знань фахових дисциплін з навчально-тренувальним процесом, використання їх у розв'язанні конкретних навчальних, розвиваючих і виховних завдань, формувати у студентів психологічну готовність до роботи в ДЮШС.
  2. Виробити навички науково-дослідної роботи в процесі спостереження за комунікативними діями тренера на тренувальному занятті (позитивні або небажані дії); як тренер оцінює навчальні досягнення вихованців.
  3. Формувати та підвищувати педагогічну майстерність тренера.
  4. Закріпити, поглибити і збагатити психолого-педагогічних знань предмета в процесі розв'язання конкретних тренувальних завдань.
  5. Формувати дослідницький підхід до тренувальної діяльності.
  6. Забезпечити оволодіння методами організації навчально-тренувального процесу.
  7. Ознайомити з головними принципами та методикою самостійної роботи творчого характеру.