АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА 2023 РІК

Бадюк Вікторія, студентка 3 курсу 37 групи

Університет є одним з найпотужніших в Польщі (третє місце в рейтингу класичних університетів, п’яте - в загальному рейтингу), він відомий актуальними дослідженнями й розробками, здійсненими на основі широкого міжнародного співробітництва.

Лекції провідних професорів Університету, Рафала Вітковського, Якуба Рибки, Конрада Домінаса, розкрили нові аспекти інтеграційних процесів та можливостей академічного партнерства, представили систему взаємодії, що ґрунтується на між університетських проектах, таких як альянс EPiCUR (університети Австрії, Греції, Голландії, Данії, Німеччини, Польщі та Франції), продемонстрували здобутки в галузі новітніх технологій, окреслили засади нової медійності.

Нові методики дослідження, які можна застосовувати як в природничих, так і в гуманітарних науках, представили професори Університету імені Адама Міцкевича, керівники та засновники Лабораторії інтердисциплінарних студій, Войцех Миколайчак та Рафал Димчик.

Організатори програми Костянтин Мазур (університет ім. Адама Міцкевича) та Ігор Кривошея (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла

Тичини) поділилися результатами власних досліджень та доклали максимум зусиль для встановлення інтеграції науковців і студентів одинадцяти університетів України (Волинського НУ ім. Лесі Українки, Донецького НУ ім. Василя Стуса, Житомирської політехніки, Київського університету ім. Бориса Грінченка, КНУ імені Тараса Шевченка, Переяславського університету ім. Григорія Сковороди, Сумського державного університету, Уманського ДІУ ім. Павла Тичини, Харківського НГУ ім. Г.С. Сковороди, Харківського НУ ім. В. Н. Каразіна, Херсонського державного університету).

Академічна взаємодія, нові методики дослідження, нові ідеї та натхнення для подальшої роботи, - за все це дякуємо організаторам Школи та Познанському університету імені Адама Міцкевича.

Цуркан Валерія, студентка 2 курсу 21 групи

Здобувачка вищої освіти Цуркан Валерія, яка навчається на ОП "Середня освіта (Фізична культура)", взяла участь у "Молодіжному обміні "Від Умані до Познані: кордон не перешкода, спільне єднає...", що відбувався в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані (Польща).

Проект передбачає 2 етапи зустрічі: 

  • І етап - початок: 1 жовтня 2023 р.; закінчення: 7 жовтня 2023 р.
  • ІІ етап (онлайн) - початок: 16 жовтня 2023 р; закінчення: 20 жовтня 2023 р.

Метою проекту є посилення українсько-польського міжкультурного діалогу через залучення молоді до вивчення спільної історико-культурної спадщини.

Проект зорієнтовано на розвиток активної громадянської позиції молоді та участі у суспільному житті, поглиблення обміну університетської співпраці для вільного обміну ідеями, досвідом і знаннями між молодими людьми з різних регіонів  України та Польщі.