Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою

(Державний реєстраційний номер 0111U007548)

Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ

(Державний реєстраційний номер 0111U007560)

Формування особистості вчителя фізичного виховання, як організатора і вихователя здорового способу життя

(Державний реєстраційний номер 0111U007529)