014 Середня освіта (Фізична культура)

Вересень

Результати опитування першокурсників ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” бакалаврського рівня вищої освіти, щодо адаптації в ЗВО

Вересень

Результати анкетування, щодо працевлаштування випускників

Жовтень

Результати анкетування щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Листопад

Результати опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” бакалаврського рівня вищої освіти

Грудень

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості практичної підготовки ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” бакалаврського рівня вищої освіти

Січень

Результати опитування органів студентського самоврядування

Лютий

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання результатів навчання

Лютий

Результати анкетування, щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій

Лютий

Результати анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Березень

Результати анкетування «Булінг та його прояви серед студентів»

Квітень

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практики 014 “Середня освіта. (Фізична культура)”

Травень

Результати академічної доброчесність для здобувачів освіти ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” бакалаврського рівня вищої освіти

Результати анкетування випускників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти

Вересень

Результати опитування першокурсників ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” магістерського рівня вищої освіти, щодо адаптації в ЗВО

Вересень

Результати анкетування, щодо працевлаштування випускників

Жовтень

Результати анкетування щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Листопад

Результати опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” магістерського рівня вищої освіти

Грудень

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості практичної підготовки ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” магістерського рівня вищої освіти

Грудень

Результати анкетування, щодо якості освітнього процесу

Лютий

Результати анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Лютий

Результати анкетування, щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій

Лютий

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання результатів навчання

Березень

Результати анкетування «Булінг та його прояви серед студентів»

Квітень

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практики 014 “Середня освіта. (Фізична культура)”

Травень

Результати академічної доброчесність для здобувачів освіти ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” магістерського рівня вищої освіти

Результати адаптації до нових умов навчання у ЗВО

017 Фізична культура і спорт

Вересень

Результати опитування першокурсників ОПП “Фізична культура і спорт” бакалаврського рівня вищої освіти, щодо адаптації в ЗВО

Вересень

Результати щодо працевлаштування випускників

Жовтень

Результати академічної доброчесність для здобувачів освіти ОПП “Фізична культура і спорт” бакалаврського рівня вищої освіти

Жовтень

Результати анкетування щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Листопад

Результати опитування стейкхолдерів щодо потреб ринку праці та співпраці ОПП “Фізична культура і спорт” бакалаврського рівня вищої освіти

Грудень

Результати анкетування, щодо якості освітнього процесу

Січень

Результати опитування органів студентського самоврядування

Лютий

Результати анкетування, щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій

Лютий

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання результатів навчання

Лютий

Результати анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Березень

Результати анкетування «Булінг та його прояви серед студентів»

Квітень

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практики 017 “Фізична культура і спорт”

Травень

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості практичної підготовки ОПП “Фізична культура і спорт” бакалаврського рівня вищої освіти

Результати адаптації до нових умов навчання у ЗВО