Бойко Юлія Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медико – біологічних основ фізичної культури

Профіль в Google Scholar

yulya-boyko-73@ukr.net

Освіта:

У  2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» кваліфікація – вчитель біології, валеології та основ   екології.

Професійна діяльність:

1991-1995роки – навчання в  Уманському державному педагогічному університет імені Павла Тичини.

У 1995році- закінчила   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,отримала спеціальність педагогіка і методика початкового навчання та образотворчого мистецтва

1995 році –  працює лаборантом кафедри валеології Уманського державного педагогічного університету імені Пала Тичини.

У 2002 році  - переведена на посаду  викладач кафедри   валеології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2006 році закінчила  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ,  спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» кваліфікація – вчитель біології, валеології та основ   екології.

2015 рік – кафедру валеології та фізичного виховання перейменовано на кафедру медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2015 рік – старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2016 рік  – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації –17 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 17 років.

Викладає дисципліни:

 • «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»;
 • « Медико-соціальні основи здоров’я»;
 • « Основи медичних знань»;
 • «Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань».

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів:  Формування особистості вчителя як організатора та  вихователя  здорового способу життя студентів. Кандидат педагогічних наук  з  2015 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему: «Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів »  захистила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, науковий керівник –  Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Автор близько 20 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах. Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і семінарів. Керівник  проблемної групи   « Зміст та проблеми валеологічного виховання молоді».
Видавнича діяльність:

1.Бойко Ю.С. Теоретичні та методичні аспекти формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладівмонографія / Ю.С.Бойко.-Умань:ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.), 2017.-267с.

2. Бойко Ю.С. Професійна педагогічна позиція вчителя, як організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу: кол. моногр./ Ю.С.Бойко, А.А.Соколенко, М.О.Соколенко, Ю.М.Танасійчук.; за заг. ред. Л.С.Соколенко. - Умань: ВПЦ « Візаві», 2018.-204с.

3.Бойко Ю.С. Пропагування здорового способу життя серед молоді: методичні рекомендації / Ю.С. Бойко – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2014.- 108 с.

4.Вікова фізіологія. Тести, завдання для самостійної підготовки і модульної контрольної роботи: навчально-методичний посібник /Л.С.Соколенко, Ю.С.Бойко, В.А.Колодій, О.І.Циганівська, Т.М.Мосенз;  за ред. П.Д.Плахтія.-Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014.-192с.

5.Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник С.В.Страшко, Д.П.Плахтій, Л.С.Соколенко, Ю.С.Бойко.-Камянець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2017.-144с.

Статті у фахових виданнях:

  1. Бойко Ю.С. Сутнісні характеристики формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентської молоді. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2014. Вип.10. ч.1. С.16-24.
  1. Бойко Ю.С. Науковий аналіз категорій: «здоров’я» та «здоровий спосіб життя» з позиції педагогічної аксіології. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2014. Вип.50. ч.1. С.63-72.
  1. Бойко Ю.С. Шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя у студентської молоді. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань, 2014. Ч.3. С.50-57.
  1. Бойко Ю.С. Обґрунтування моделі формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2017. Вип.2. Ч.1. С. 74-84.
  1. Бойко Ю.С. Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття «установка до здорового способу життя» студентської молоді педагогічних ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань,  2017. Вип.16. С. 18-28.

Відзнаки: За період педагогічної роботи нагороджена почесною грамотою  ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2018р.)