ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Соколенко Людмила Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури

Профіль в Google Scholar

sokolenko_lyda@ukr.net

Освіта:

У 1987 році закінчила з відзнакою Одеський медичний інститут ім. М.І Пирогова  й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія».

Професійна кар’єра:

1981-1987 роки – навчання в Одеському  медичному інституті ім.М.І Пирогова, 1987-1991роки – лікар-педіатр Уманської дитячої лікарні.

З 1991року  - викладач кафедри  основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 1994 року – в зв’язку з реорганізацією кафедр інституту переведена на посаду  викладача кафедри валеології.

З 2005-2009 р. –   завідувач кафедри валеології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2011-2012р. – старший викладач кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2012 року - доцент кафедри кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2013 року - завідувач кафедри кафедри валеології та фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2015 рік – кафедру валеології та фізичного виховання перейменовано на кафедру медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації –27 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 27 років.

Викладає дисципліни:

 • Анатомія людини;
 • Анатомія людини з основами спортивної морфології;
 • Фізіологія людини;
 • Фізіологія людини та вікова фізіологія;
 • Педіатрія, вікова фізіологія з основи медичних знань;
 • Гігієна дітей і підлітків в системі спеціальної освіти з основами генетики;
 • Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї.

Наукова діяльність:
Формування особистості вчителя фізичного виховання, як організатора та вихователя здорового способу життя.

Видавнича діяльність:

 1. Актуальні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя студентської молоді. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» (Умань, 8 листопада 2018 р.).
 2. Особливості формування культури здорового способу життя студентської молоді – основа виховання відношення до здоров’я в сучасному світі // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» (Умань, 15 березня 2018р.). 
 3. Педагогічні умови формування валеологічної культури студентів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 2018р).
 4. Опортуністичні захворювання та супутня патологія при ВІЛ-інфекції. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 2018р).
 5. ВІЛ-інфекція у дитячого населення Чернівецької області. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 2018р).
 6. Організація здорового способу життя та збереження психічного здоров’я студентської молоді. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 2018р).
 7. Сучасні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя майбутніх педагогів. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» (Умань, 29 листопада 2018р.).
 8. Характеристика імунного статусу хворих з ВІЛ асоційованою герпетичною інфекцією. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» (Умань, 29 листопада 2018р.).
 9. Комплексна терапія оперізувального герпесу на фоні ВІЛ-інфекції. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» (Умань, 29 листопада 2018р.).
 10. Теоретичні обґрунтування та шляхи реалізації педагогічних умов формування культури здорового способу життя у студентів закладів вищої освіти // Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» (22-23 травня 2018р.);
 11. Психофізіологічні принципи здоров’язберігаючого навчання // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Третя академічна школа з педіатрії» (Львів. 25-27 жовтня 2018 р.) 
 12. Педагогічні умови формування валеологічної культури студентів // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Здоров’я для всіх» (Умань, 4 квітня 2018 р.)
 13. Виховання і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією // Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні. Лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста» (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.).
 14. Активний спосіб життя студентів – основа позааудиторної фізкультурно-спортивної діяльності закладів вищої освіти. // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» (Умань, 5 березня 2018 р.). 
 15. Особливості імунного статусу ВІЛ-інфікованих хворих. // Матеріали II  Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 4 квітня 2019 р.)
 16. Обмін ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму генів під впливом гемодинаміки. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 4 квітня 2019 р.)
 17. Активний спосіб життя в позааудиторній діяльності, як засіб збереження та зміцнення здоров’я молоді. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Здоров’я для всіх» (Умань, 4 квітня 2019 р.)
 18. Активний спосіб життя студентів – основа позааудиторної фізкультурно-спортивної діяльності вищих навчальних закладів. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» (Умань, 4 квітня 2019 р.)
 19. Психічне здоров’я молоді та організація здорового способу життя – основа ефективного навчально-виховного процесу студентської молоді. // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я» (Чернігів, 27-28 вересня 2019 р.).
 20. Профілактика венеричних захворювань серед студентської молоді // Науково-практичний семінар присвячений Всесвітньому Дню контрацепції «Грамотна контрацепція – запорука здоров’я жінки» (Умань, 2019 р.)
 21. Запобігання неврозів у дітей // Науково-практичний семінар присвячений Всесвітньому Дню психічного здоров’я «Гармонізація емоційного здоров’я учасників освітнього процесу» (Умань, 2019 р.)
 22. Tanasiichuk Iuliia, Boyko Julia, Sokolenko Liudmyla. Formation of Desire for a Healthy Lifestyle of Preschool Children. III Międzynarodowej konferencji naukowej Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft TeamsWarszawa, 23 kwietnia 2020 r.
 23. Формування здорового способу життя старших школярів в процесі індивідуалізації їх фізичного виховання Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Умань 2020. — С. 169-174
 24. Здоровий спосіб життя як цінність сучасної людини і науковий феномен. Професійна педагогічна позиція - ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДУ: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 17 листопада 2020. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020р. С. 59-66.
 25. Сучасні аспекти молекулярно-генетичного прояву артеріальної гіпертензії у поєднанні з ожирінням. Професійна педагогічна позиція - ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДУ: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 17 листопада 2020р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 104-110.
 26. ЗМІНИ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ. Професійна педагогічна позиція - ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДУ: матеріали І Всеукр. наук.-практ.конф., 17 листопада 2020. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020р. С. 9-15.
 27. Формування свідомого ставлення до свого здоров’я, як до цінності, позитивна мотивація на здоровий спосіб життя. Здоров’я для всіх: матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 7 квітня 2021р. Умань: ВПЦ «Візаві». С. 50-55.
 28. Оцінка ефективності алоферону у складі комплексної терапії  генітального герпесу у ВІЛ-інфікованих хворих . Здоров’я для всіх: матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 7 квітня 2021р. Умань: ВПЦ «Візаві». С. 117-122.
 29. Рівень цистатину С як показник зниження клубочкової фільтрації у ВІЛ-інфікованих хворих . Здоров’я для всіх: матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 7 квітня 2021р. Умань: ВПЦ «Візаві», С. 123-128.
 30. Особистісно-орієнтований підхід до виховання в студентів свідомого активного відношення до свого здоров’я. Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика: матеріали I Всеукр.наук.-практ. конф., 2 листопада 2021р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. С. 240-254.
 31. Тенденції збереження здоров’я та формування культури здорового способу життя в процесі сучасної підготовки майбутніх вчителів. Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ / СНІДу: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інт. конф. присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. (01 грудня 2022 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 56-64.
 32. Актуальність та небезпека епідемічного поширення холери в Україні. Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ / СНІДу: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інт. конф. присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. (01 грудня 2022 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 76-82
 33. Динаміка загальної захворюваності студентів у вищих навчальних закладах. Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ / СНІДу:  матеріали III Всеукр. наук.-практ. інт. конф. присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. (01 грудня 2022 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 83-87
 34. Вплив сучасного педагога на формування здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ / СНІДу:  матеріали III Всеукр. наук.-практ. інт. конф. присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. (01 грудня 2022 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 93-98.
 35. Проблема розвитку валеологічної освіченості педагога. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. інтернет конф. (16 березня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.48-58.
 36. Основні рівні сформованості культури здоров’я особистості майбутнього педагога. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. інтернет конф. (16 березня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.65-69.
 37. Сутність і значення валеологічної культури для формування свідомого відношення до фізичного виховання. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. інтернет конф. (16 березня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.84-91.
 38. Особливості етіології та клініки мавпячої віспи. Здоров’я для всіх: Матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет конференції. (06 квітня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.48-56.
 39. Сучасні тенденції лікування мавпячої віспи. Здоров’я для всіх: Матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет конференції. (06 квітня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С. 76-78.
 40. Особливості лікування мавпячої віспи у ВІЛ-інфікованих хворих. Здоров’я для всіх: Матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет конференції. (06 квітня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С.85-93.
 41. Стрес та шляхи його подолання. Здоров’я для всіх: Матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет конференції. (06 квітня 2023 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С. 98-104.

Монографії

 1. Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації: колективна монографія / О.Д. Балдинюк, Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін. ; за заг. ред. О.О. Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. –237 с.
 2. Репродуктивне здоров’я – майбутнє нації Монографія Плахтій П. Д. Репродуктивне здоров’я – майбутнє нації : монографія / П. Д. Плахтій, Н. В. Гутарєва, А. В. Макаренко, А.І. Босенко,Л. С. Соколенко – Кам’янець – Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 244 с. 
 3. Професійна педагогічна позиція вчителя як організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу. Кол. монографія / Ю.С. Бойко, А.А. Соколенко, М.О. Соколенко, Ю.М. Танасійчук.; за заг. ред. Л.С. Соколенко .- Умань: ВПЦ  «Візаві», 2018. 204с. 
 4. Формування культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу : колективна монографія / Ю.С. Бойко, О.В. Мельничук, А.А. Соколенко, М.О. Соколенко, Л.С. Соколенко, Ю.М. Танасійчук ; за заг. ред. Л.С. Соколенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 268 с.
 5. Монографія. Бойко Ю.С., Корінчак Л.М., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах : колективна монографія. Київ : Майстерні магістеріуму, 2020. Том II. 196 с.

Опонування дисертацій:

 1. Офіційний опонент дисертації Кійко Тетяни Борисівни «Медико-біологічна підготовка студентів у вищих педагогічних навчальних закладах України другої половини XIX ст. – першої половини ХХ ст.» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Захист відбувся 27 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України м. Київ.
 2. Офіційний опонент дисертаційного дослідження Ізбаша Леоніда Михайловича «Формування культури здоров’я студентів у с истемі фізичного виховання політехнічного коледжу. 13.00.07 – теорія та методика виховання. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Захист відбувся 30 травня 2017  р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К74.053.02   Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою: 20300, м. Умань, вул. Садова, 2.
 3. Рецензування дисертаційного дослідження Саблука Анатолія Григоровича «Професійне зростання майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу», на здобуття наукового ступеня к.п.н. зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 4. Рецензування науково-дослідної роботи «Вплив профілактичних засобів на здоров’я зубної системи учнів» учениці 11 класу Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-IIIступенів №10 – медична гімназія», Черкаської області Бевзенко Д. 2015 р.
 5. Рецензування науково-дослідної роботи «Квіти…Життя…Народна медицина» учениці 9 класу Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-IIIступенів №10 – медична гімназія», Черкаської області.2015 р.
 6. Відгук на автореферат дисертації Міцай Юлії Віталіївни «Формування готовності педагогів-організаторів до здоров`язбережувальної діяльності з учнями в системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 7. Відгук на автореферат дисертації Ольховик Аліни Віталіївни «Фізична реабілітація студентів спеціалізованої медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація, 2015р.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Стаття «The cytochrome 11B2 aldosterone synthase gene CYP11B2 (RS1799998) polymorphism associates with chronic kidney disease in hypertensive patients» у виданні Biointerface Research in Applied Chemistry 2020, Volume 10, Issue 3, Page 5406 – 5411: та індексацію у міжнародній науково метричній базі даних Scopus.
 2. Sokolenko M., Sokolenko L., Honchar H., Sokolenko A., Andrushchak M. THE ADVANCEMENTS IN TREATMENT OF HIV-INFECTED PATIENTS WITH HERPETIC INFECTION (с.56-61), №7-8(304-305), июль – август 2020, Тбилиси -NewYork ) (GEORGIAN MEDICAL NEWS Monthly Georgia-US joint scientific journal published both in electronic and paper formats of the Agency of Medical Information of the Georgian Association of Business Press; Georgian Academy of Medical Sciences; International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (USA). Published since 1994. Distributed in NIS, EU and USA.

Статті у фахових виданнях:

 1. Соколенко Л.С. Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2014. Ч.1. С. 263-370.
 2. Соколенко Л.С. Зміст і методика формування в студентів культури здорового способу життя у виховній позааудиторній діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2014. Випуск 9. Частина 2. С. 200-206.
 3. Соколенко Л.С. Сучасні тенденції формування культури здорового способу життя в процесі підготовки майбутнього фахівця. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2014. Випуск 10. Частина 2. С. 193-199.
 4. Соколенко Л.С. Сучасні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя  майбутніх педагогічних кадрів у вищій школі Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2014. Випуск 51. С. 43-47.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Sokolenko L., Tanasiichuk I., Boyko J. Formation of Desire for a Healthy Lifestyle of Preschool Children. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna z wykorzystaniem : Contemporary selected issues III Międzynarodowej konferencji naukowej (23 kwietnia 2020 r.). Gdańsk  2020. Tom 1. P. 43-57.
 2. Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A., Аndrushchak M. O. SUBJECT: CONCEPTS OF FORMATION OF VALUE ATTITUDE TOWARDS HEALTHY LIFESTYLE OF FUTURE PEDAGOGICAL STAFF IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. The 8 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (April 15-17, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 999 p. ISBN 978-1-4879-3791-1.
 3. Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A., Аndrushchak M. O. FORMATION OF A CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE PROFESSIONALS AT THE PRESENT STAGE.(184-191с. The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (June 10-12, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 848 p. ISBN 978-1-4879-3791-1
 4. Sokolenko L. S., Sokolenko M. O., Sokolenko A. A. ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES TO THE CONTENT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION. WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Toronto. Canada 11-13 August 2021.
 5. Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A., Andrushchak M. O. PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFICIENCY OF FORMATION OF THE VALUE RELATION TO A HEALTHY WAY OF LIFE AT THE FUTURE TEACHER. MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany 29-31 August 2021 Berlin, Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany 29-31 August 2021.
 6. Sokolenko A. A., Sokolenko M. O., Sokolenko L. S. THE BASIS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS. Proceedings of I International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan 18-20 August 2021.
 7. Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A. PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN THE FORMATION OF VALUES ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FUTURE TEACHER. RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT Proceedings ofVI International Scientific and Practical Conference Madrid, Spain 22-24 August 2021  8-15 ISSN 2520-6990 ISSN 2520-2480 Colloquium-journal №9 (132), 2022 Część 1 (Warszawa, Polska) Redaktor naczelny - Paweł Nowak Ewa Kowalczyk Rada naukowa Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa Annopol 4, 03-236 E-mail: info@colloquium-journal.org
 8. Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Сидорчук Л.П., Соколенко А.А, Марчук О.В., Кіцак А.О., Пасічник А.В., Федюшко І.М. РОЛЬ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Sokolenko M.O., Sokolenko L.S., Sidorchuk L.P., Sokolenko A.A., Marchuk O.V., Kitsak A.O., Pasichnik A.V., Fedyushko I.M.THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
 9. Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Сидорчук Л.П., Соколенко А.А., Малиновька Т.В., Корняков А.О., Худзік Ю.О., Шуригайло А.І. ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  Sokolenko M.O., Sokolenko L.S., Sidorchuk L.P., Sokolenko A.A., Malinovka T.V., Kornyakov A.O., Khudik Yu.O., Shurigailo A.I. THE PROBLEM OF STUDENT HEALTH IN HIGHER EDUCATION.
 10. Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Сидорчук Л.П., Соколенко А.А., Іванческул А.І., Панащук Б.С., Нестеров С.В., Сивура О.О. ЗДОРОВ'ЯФОРМУЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Sokolenko M.O., Sokolenko L.S., Sidorchuk L.P., Sokolenko A.A., Ivancheskul A.I., Panashchuk B.S., Nesterov S.V., Sivura O.O. HEALTH-FORMING ACTIVITIES OF TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
 11. Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко Л.С., Соколенко А.А., Бортнік І.Е., Бідюк О.В., Кемінь М.В., Остафічук Д.В. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА З ФОРМУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ  Sokolenko M.O., Moskaliuk V.D., Sokolenko L.S., Sokolenko A.A., Bortnik I.E., Bidyuk O.V., Kemin M.V., Ostafichuk D.V. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHER'S WORK ON FORMATION, PROTECTION AND MAINTENANCE OF STUDENTS'HEALTH .
 12. Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко Л.С., Соколенко А.А., Остафічук М.І., Мацюра М.А., Семенюк Ю.В., Чаплій Д.О. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА З ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Sokolenko M.O., Moskaliuk V.D., Sokolenko L.S., Sokolenko A.A., Ostafichuk M.I., Matsyura M.A., Semenyuk Yu.V., Chapliy D.O. ORGANIZATIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER ON FORMATION AND PRESERVATION OF HEALTH OF STUDENTS OF MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. 
 13. Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Соколенко А.А., Бесарабчик В.І. Бордян Р-А.П., Брицька М.А., Заньків М.М., Писар І.В., Сенчук Д.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ Sokolenko M.O., Sokolenko L.S., Sokolenko A.A., Besarabchik V.I., Bordyan R-A.P., Brytska M.A., Zankiv M.M., Pisar I.V., Senchuk D.A. ORGANIZATION OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
 14. Соколенко М.О., Соколенко Л.С, Соколенко А.А., Клантюк Я.М., Марченко Ю.Р., Мендель А.О., Міняк О.-М.Т., Узінський Є.С., Хромей М.М. СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ НА РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ  Sokolenko M.O., Sokolenko L.S., Sokolenko A.A., Klantyuk Ya.M., Marchenko Yu.R., Mendel A.O., Minyak O.-M.T., Uzinsky E.S., Chromey M.M. SYSTEM OF PEDAGOGICAL INFLUENCES ON THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS.
 15. Соколенко М.О., Соколенко Л.С., Іващук С.І., Соколенко А.А., Даник В.М., Лаговська М.Ю., Лакуста І.І., Станська О.М. ВПЛИВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ  Sokolenko M.O., Sokolenko L.S., Ivashchuk S.I., Sokolenko A.A., Danik V.M., Lagovska M.Yu., Lakusta I.I., Stanska O.M. THE IMPACT OF THE INTENSIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON STUDENT HEALTH ISSN 2520-6990 ISSN 2520-2480 Colloquium-journal №23 (182), 2023 Część 1 (Warszawa, Polska)Colloquium-journal №23 (182), 2023 Część 1 (Warszawa, Polska)
 16. Sokolenko M.O., Antoniuk Y.Y., Sokolenko L.S., Dorogokupets A.V., Sokolenko A.A., Chibotaru K.I. CLINICAL MANIFESTATIONS OF MONKEYPOX. Соколенко М.О., Антонюк Ю.Ю., Соколенко Л.С., Дорогокупець А.В., Соколенко А.А., Чіботару К.І. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ МАВПЯЧОЇ ВІСПИ.
 17. Colloquium-journal №23 (182), 2023 Część 1 (Warszawa, Polska) Sokolenko M.O., Geletey D.Y., Sokolenko L.S., Matsko Y.V., Sokolenko A.A., Nikiforov D.M. MONKEYPOX IN HIV-INFECTED PATIENTS. Соколенко М.О., Гелетей Д.Й., Соколенко Л.С., Мацько Ю.В., Соколенко А.А., Нікіфоров Д.М. МАВПЯЧА ВІСПА У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ.
 18. Colloquium-journal №23 (182), 2023 Część 1 (Warszawa, Polska). Sokolenko M.O., Moskaliuk V.D., Khovanets K.R., Sokolenko L.S., Vasilenko Ya.M., Sokolenko A.A., Fedoryuk O.V. ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE TEACHING STAFF.Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Хованець К.Р., Соколенко Л.С., Василенко Я.М., Соколенко А.А., Федорюк О.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Соколенко Л. С. Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч.1. – С.263-370
 2. Соколенко Л. С. Зміст і методика формування в студентів культури здорового способу життя у виховній позааудиторній діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С.200-206. 
 3. Соколенко Л. С. Формирование культуры здорового образа жизни студентов высших учебных заведений. British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume III. “London University Press”. London, 2014. – S. 152–158. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 4. Соколенко Л. С. Сучасні тенденції формування культури здорового способу життя в процесі підготовки майбутнього фахівця. Підготовка компетентного фахівця в умовах глобалізаційних процесів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції, 17 жовтня 2014 р. – Умань: ХНАДУ, 2014. – С.206-209.
 5. Соколенко Л. С. Сучасні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя майбутніх педагогічних кадрів у вищій школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 10 / Ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та інші. – К.: Наук. світ, 2014. – С. 43-47.
 6. Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М., Бойко Ю.С. Проблеми формування культури здорового способу життя студентів закладів вищої освіти. Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина» № 1(6) 2022. С.339- 351.
 7.  Соколенко Л.С., Бойко Ю.С., Танасійчук Ю.М. Зміни морфофункціональних показників здобувачів освіти у відповідь на дозоване фізичне навантаження. Вісник проблем біології і медицини. Випуск 2 том 2 (165). 2022. С.282-289. 
 8.  Соколенко Л.С., Бойко Ю. С., Танасійчук Ю. М. Педагогічні умови формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх учителів фізичної культури. Вісник проблем біології і медицини. Випуск 3 (166), 2022 рік, С. 296-301, 2022/2022/11/03/pedagog%D1%96chn%D1%96-umovi-formuvann/
 9. Шавель Х. Є., Бойко Ю. С., Соколенко Л. С. Інноваційні моделі підготовки здобувачів вищої освіти в галузі фізичного виховання та спорту. Академічні візії. Випуск 17/2023
 10.  Соколенко Л.С., Бойко Ю.С., Танасійчук Ю.М. Вища освіта України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: аналіз сучасних підходів до методики викладання. Наукові інновації та передові технології.  Випуск 2(16). 2023, С.385-397. https:// doi.org/10.52058/2786-5274-2023-2(16)
 11.  Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М., Бойко Ю.С. Інноваційні моделі підготовки викладачів фізичного виховання в закладах вищої освіти України в умовах дистанційного навчання. Перспективи та інновації науки. Випуск № 8(26) 2023. С.286-297. 
 12.  Бойко Ю.С., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Інтеграція новітніх методик викладання фізичного виховання в закладах вищої освіти України з використанням технологій для дистанційного навчання. Академічні візії. Випуск №20(2023)

Авторське право:

 • Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи: Навчально-методичний посібник /Л.С.Соколенко, В.А.Колодій, О.І. Циганівська, Т.М.Мосендз: за ред. Т.Д. Плахтія. – Кам’янець - Подільський :ПП «Медобори-2006», 2014.192с.
 • Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести. Навчальний посібник. Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А.,2009. – 332с.

Навчальні посібники

 1. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести: Навчальний посібник / За редакцією П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 332 с.
 2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія. навчально-методичний посібник. Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. -148с. Авторський колектив.
 3. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності. Навчальний посібник (гриф МОН). Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 164с. Авторський колектив.
 4. Плахтій П.Д. Основи медичних знань: навчально-методичний посібник/П.Д. Плахтій, Л.С. Соколенко, Н.В. Гутарєва. – Кам’янець - Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2013.-268с.
 5. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи: Навчально-методичний посібник / Л.С. Соколенко, В.А. Колодій, О.І. Циганівська, Т.М. Мосендз ; за ред.. П.Д. Плахтія. – Кам’янець -Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 192 с. 
 6. Основи медичних знань : підручник / П.Д. Плахтій, С.П. Польова, Л.С. Соколенко, Н.В. Гутарєва ; за ред.. С.П. Польової. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 328 с. 
 7. Фізіологія фізичного виховання і спорту: підручник Босенко А.І., Макаренко А.В., Соколенко Л.С. /за редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: ТОВ Друкарня Рута» 2016 - 268с.
 8. Харчові та лікувальні властивості продуктів бджільництва. Основи апівалеології. Навчальний посібник . Соколенко Л.С, Строяновський С.В., Плахтій П.Д.; за ред. П.Д. Плахтія.  Кам’янець - Подільський: ПП «Медобори»  2006, 2017. Авторський колектив.
 9. Фізіологія і біохімія обміну речовин та енергії. – Завдання для самостійної підготовки, тести. С. Гончаренко, О. Г. Коваль, Д. П. Плахтій : за ред. Л. С. Соколенко. Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. 336 с. (19,53 др. арк.).
 10. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний практикум : навчально-методичний посібник С. В. Страшко, Д. П. Плахтій, Л. С. Соколенко. - Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. /– 144 с. (10,87 др. арк.).
 11. Долікарська допомога та основи захисту населення в надзвичайних ситуаціях: підручник / П. Д. Плахтій, Н. В. Гутарєва, А. В. Макаренко, Л. С. Соколенко - Кам’янець - Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 340 с.
 12. Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко Л.С. Основи здоров’я людини. Теорія, практикум, тести: навчальний посібник за редакцією П.Д. Плахтія. /2-ге видання, стереотипне-Львів: Видавництво «Новий світ-2000», 2021. – 332с.
 13. Вікова фізіологія. Теорія, практикум, тести і завдання для самопідготовки : Навчально-методичний посібник. П. Д. Плахтій, О.О. Галаченко, Л.С. Соколенко. Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2021. – 274с.
 14. Плахтій П.Д., Соколенко Л.С. Основи здоров’я. Медико-біологічні аспекти: навчальний посібник – Кам’янець-Подільський : ПП “Віт’AДрук”, 2023. – 339 с.

Відзнаки:

За період педагогічної роботи нагороджена почесними грамотами:Головного управління освіти і науки  Черкаської облдержадміністрації; Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти, Уманської міськрайонної організації Товариства червоного Хреста України, ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини( 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2016рр.).

Стажування за останні 5 років

 1. 21.01-22.06.2019р. Підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти в Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією: завідувачі кафедр університетів, академій, інститутів. 
 2. 02.05.2023 по 31.05.2023р. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ( у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки, та підвищила кваліфікацію за напрямом: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача».