Затуливітер Анастасія Володимирівна

Викладач-стажист кафедри теорії і методики фізичного виховання

Профіль в Google Scholar

a.v.zatulyviter@udpu.edu.ua

Статті у зарубіжних виданнях:

  1. Honchar H., Zatulyviter A. State of formation of physical culture of students of senior classes in the conditions of differentiated education. “Modern engineering and innovative technologies” Issue 26 / Part 3. Pp. 94-100
  2. Гончар, Г., & Затуливітер, А. (2023). Rational nutrition of athletes as the basis of a healthy lifestyle and maintenance of an appropriate level of physical activity. SworldJournal, 3(19-03), 72–79.

Статті у фахових виданнях:

  1. Гончар Г., Затуливітер А. Особливості формування у студентів мотивації в освітній сфері фізичного виховання і спорту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. 2023. С. 217-224
  2. Гончар Г., Затуливітер А.  Сучасний стан та умови фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед.журнал. Дрогобич, 2023. Вип. 4 (212) с. 74 -78
  3. Гончар, Г., Затуливітер, А., & Власенко, С. (2023). Контроль та самоконтроль студентів у процесі занять фізичною культурою. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (2), 124–130.

Стажування за останні 5 років: проходила курси підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центрального інституту післядипломної освіти.

З 18 квітня по 17 листопада 2023 року.