Пензай Сергій Анатолійович

кандидат наук фізичного виховання та спорту, доцент

Профіль в Google Scholar

sparker530@gmail.com

Освіта:

У 1985 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю фізичне виховання, та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури.

Професійна діяльність:

1985 р. – 1986 р. – вчитель фізичного виховання Городецької середньої школи;

1986 р. – 1987 р. – Служба у лавах Радянського союзу;

1987 р. – 1988 р. – Керівник фізичного виховання Уманського СПТУ №36 ;

1988 р. – 1992 р. – Викладач кафедри фізичного виховання Уманського сільськогосподарського інституту;

З 2006 Тренер-викладач з настільного тенісу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2007-2013 р. Викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання;

2014р. Старший викладач кафедри спортивних дисциплін;

2015-2017 р.- Завідувач кафедри спортивних дисциплін;

З 2018 р. - Доцент кафедри спортивних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО – 18 років.

Викладає дисципліни:

 • «Настільний теніс з методикою навчання»;
 • «Спортивні ігри з методикою навчання (волейбол)»;
 • «Спортивні ігри з методикою навчання»;
 • керівник виробничої практики.

Наукова діяльність:

Науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту  присвоєно у грудні 2014 р. Захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення на тему «Планування профілактико-оздоровчих занять з настільного тенісу для чоловіків викладачів 36-60 років», науковий керівник Безверхня Галина Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор. Автор близько 20 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах.

Здійснює керівництво студентською проблемною групою «Спортивні ігри, як засіб розвитку фізичних якостей»

Видавнича діяльність:

 1. Пензай С. Науково-методичні основи використання засобів настільного тенісу у фізичному вихованні студентів / Г. Безверхня, С. Пензай // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – №2. – С. 104 – 106. (Внесок автора полягає у обробці та аналізі результатів дослідження).
 2. Пензай С. Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою і спортом викладачів педагогічних ВНЗ / С. Пензай // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – №1. – С. 52 – 54.
 3. Пензай С. Організаційно-методичні аспекти програмування профілактико-оздоровчих занять для чоловіків другого зрілого віку / С. Пензай // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – №1. – С. 101 – 104.
 4. Пензай С. Планирование профилактико-оздоровительных занятий мужчин ІІ зрелого возраста – преподавателей вузов / С. Пензай // Здоровье для всех: сборник статей V Международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 25-26 апреля 2013 г. / Национальный банк Республики Беларусь; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2013. – №1. – С. 46 – 49.
 5. Пензай С.А. Вплив занять настільним тенісом на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку / С.А. Пензай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» / Фізична культура і спорт / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені Н.П. Драгоманова, 2013. – Т.2. – Вип. 7 (33). – С. 57 – 63.
 6. Пензай С.А. Физическое состояние мужчин ІІ зрелого возраста – преподавателей высших учебных заведений / С.А. Пензай  // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2013. – № 2. – С. 52-55. (Видання, яке включене до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, CORE, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Directory Indexing of International Research Journals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Electronische Zeitschriftenbibliothek, Google Scholar, Index Copernicus, PBN (Polish Scholarly Bibliography), Ulrich`s Periodicals Directory, WorldCat, Російська електронна бібліотека (РІНЦ).
 7.  Пензай С. Теніс як ефективний засіб підвищення фізичного стану викладачів вищих навчальних закладів / С. Пензай // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – №2. – С. 161 – 165.
 8. Пензай С.А. Особливості програмування спортивних занять для осіб зрілого віку / С.А. Пензай // Науковий журнал «ScienceRise». – №9 (38) 2017.
 9. Пензай С.А. Технологія програмування профілактико-оздоровчих занять із настільного тенісу для чоловіків-викладачів ВНЗ / С.А. Пензай // Науковий журнал «ScienceRise». – №10 (39) 2017.
 10.   Пензай С.А. Фізична рекреація педагогічних працівників ВНЗ засобами настільного тенісу/ С.А. Пензай // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Випуск 2 частина1. – 2017. – С. 132–140.
 11. Спортивні ігри з методикою викладання: навч. посібник / уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., Пензай С. А., –Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 333 с.
 12. Пензай С. А Настільний теніс : з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Пензай С.А., Семенов А.А. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 219 с.
 13. Пензай С. А Плавання з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Семенов А.А.  Пензай С.А., – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 246 с.
 14. Плануванняпрофілактико-оздоровчих занять з настільного тенісу для чоловіків викладачів 36-60 років : монографія / С. А. Пензай. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2016. – 218 с.

Статті у фахових виданнях:

  1. Теніс як ефективний засіб підвищення фізичного стану викладачів вищих навчальних закладів. Спортивний вісник. Придніпров’я, 2015. №2. С. 161 – 165.
  2. Особливості програмування спортивних занять для осіб зрілого віку. Науковий журнал «ScienceRise». Харків, 2017. №9. (38) С. 44-47.
  3. Технологія програмування профілактико-оздоровчих занять із настільного тенісу для чоловіків-викладачів ВНЗ. Науковий журнал «ScienceRise». Харків. 2017. №10. (39). С. 50-56.
  4. Пензай С.А. Фізична рекреація педагогічних працівників ВНЗ засобами настільного тенісу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2017. Вип. 2 Ч 1. С.132–140.

Відзнаки

За період педагогічної роботи нагороджений грамотами та подяками Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти з питань фізичної культури і спорту, Черкаської обласної державної адміністрації, ректорату Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини.

Спортивна діяльність:

З 2006 року тренер збірної команди УДПУ з настільного тенісу.