Таранець Любов Сергіївна

Викладач кафедри теорії та методики спорту, аспірант першого року навчання

Профіль в Google Scholar

l.s.taranetsj@udpu.edu.ua

Освіта:

У 2013 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури та основ здоров’я.

Професійна діяльність:

2010-2013 – педагог організатор в МДЦ «Артек», Інструктор по спорту.

З 2013 року – викладач кафедри спортивних дисциплін, заступник декана факультету фізичного виховання з профорієнтаційної роботи.

Викладає дисципліни:

 • Функціональний та ментальний фітнес;
 • Рухливі ігри з методикою викладання;
 • Фізичне виховання.

Наукова діяльність

Тема дисертації: «Підготовка студентів до використання видів оздоровчої гімнастики у процесі фізичного виховання».

Список праць:

Таранець Л.С. «Сучасні види фітнесу. Вплив занять йогою на організм людини» Міжнародна науково-практична конференція Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 16 березня 2023 р. Умань : Візаві, 2023. С. 352-355.

Таранець Л. Формування правильної постави у молодших школярів засобами оздоровчої гімнастики. Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Умань, 2 лист. 2023 р.) Умань : Візаві. С. 219-223.

Інше:

 1. Участь у - Науково-методичному семінарі «Формування готовності вчителя фізичного виховання до реалізації освітніх завдань» (22 лютого 2023 р.);
 2. Науково-практичному семінарі «Підвищення ефективності процесу підготовки по організації занять з фізичної культури» (15 березня 2023 р.);
 3. Науково-методичному семінарі присвяченому Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом «Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу» (29 березня 2023 р.);
 4. Науково-методичному семінарі присвяченому Міжнародному Дню сім’ї «Репродуктивне здоров`я і здорова родина» (12 квітня 2023 р.);
 5. Науково-методичному семінарі «Урок, як основна форма фізичного виховання» (17 травня 2023 р.)
 6. Науково-практичному семінарі «Присвячений дню фізичної культури і спорту » (20 вересня 2023 р.);
 7. Науково-методичному семінарі Присвячений Всесвітньому Дню контрацепції «Грамотна контрацепція – запорука здоров’я жінки» (27 вересня 2023 р.);
 8. Науково-практичному семінарі «Фізична культура та спорт, як засоби виховання особистості» (11 жовтня 2023 р.).
 9. Науково-методичному семінарі «Формування професійної майстерності майбутнього вчителя» (25 жовтня 2023 р.);
 10. Науково-методичному семінарі «Реалізація оздоровчого завдання засобами туризму» (15 листопада 2023 р.);
 11. Апробація і впровадження результатів дослідження (участь у наукових та науково-практичних конференціях  (назва, місце та дата проведення);
  - IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»; всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’я для всіх».

Статті у фахових виданнях:

Таранець Л. С., Осадченко Т. М. Теоретичні аспекти сучасних підходів до формування постави у молодших школярів засобами оздоровчої гімнастики. Наукові записки. Збірник наукових праць. Серія “Педагогічні науки”. Вип. 155. 2023.  С. 111-118. 

Стажування за останні 5 років

У 2022 році пройшла Курси підвищення кваліфікації (180 год.) – У Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1505-22, Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Тема: «Впровадження цифрових технологій в процесі викладання дисципліни під час дистанційного та очного освітнього процесу (на прикладі галузі функціонального та ментального фітнесу)» 16.09.2022 р.