Магістр

Ділова іноземна мова (англійська)

Магістр

Інформаційні технології в освітньо-спортивному середовищі

Магістр

Методика викладання фізичного виховання в закладах освіти

Магістр

Методологічні основи викладання та інноваційні технології в фізичному вихованні

Магістр

Методика наукових досліджень в освіті та фізичній культурі

Магістр

Нетрадиційні засоби фізичної культури

Магістр

Організація та методика спортивно-масової та гурткової роботи

Магістр

Організація та методика оздоровчої фізичної культури з основами інклюзії

Магістр

Педагогіка профільної освіти

Магістр

Психологія профільної освіти

Магістр

Рекреація у фізичній культурі

Магістр

Управління у сфері фізичної культури

Магістр

Фізіологія рухової активності учнівської молоді

Магістр

Філософія та соціальна освіта

Магістр

Цивільний захист та охорона праці в галузі