Новини

SMART означає розумна мета і об’єднує великі літери від англійських слів, що позначають, якою має бути справжня мета:

  • Specific (конкретність) 
  • Measurable (вимірність)
  • Attainable (досяжність)
  • Realistic (реалістичність)
  • Time-bounded (визначеність у часі)

Specific (конкретна)

Мета повинна бути максимально конкретною і однаково розумітися вами та оточуючими. За технологією SMART вона передбачає відповіді на такі питання:

  • Що саме має бути зроблено?
  • Коли?
  • У яких кількісних показниках?

Measurable (вимірна)

Ви повинні розуміти критерії, за якими буде зрозуміло, що мета досягнута. Технологія SMART мотивує Вас настільки, наскільки Ви бачите свою конкретну вигоду в очікуваних результатах.

Achievable (досяжна)

Цілі повинні бути досяжні з точки зору зовнішніх чинників і внутрішніх ресурсів.

Realistic (реалістичність)

Цілі повинні співвідноситися з іншими, більш загальними, а також зі стратегічними цілями, і працювати на їх досягнення. Тобто то, що ви робите сьогодні, потрібно для того, щоб отримати запланований на місяць, а, отже, відповідає і головним життєвим цілям.

Timebounded (обмежена за часом)

Мета повинна бути чітко визначена в часі, повинні бути конкретні терміни (проміжні контрольні моменти) її досягнення. Без термінів мета не буде здійсненна.