Новини

Обговорення ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти на зустрічі із стейкхолдерами

23 січня 2024 р.  відбулася робоча зустріч щодо обговорення проєкту освітньої програми “Середня освіта (Фізична культура)” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. На зустрічі були присутні зовнішні та внутрішні стейкхолдери освітньої програми: науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти, випускники ОП, представники різних інституцій, із якими налагоджено співпрацю.

Проєкт даної освітньої програми представляла гарант освітньої програми  (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри ТМФВ Осадченко Тетяна Михайлівна), яка зазначила що відповідно до “Положення про освітні програми в Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини” з 1 січня до 1 лютого робочі групи здійснюють доопрацювання з урахуванням отриманих пропозицій, зауважень та рекомендацій від здобувачів вищої освіти, роботодавців, представників академічної спільноти та інших стейкхолдерів із побажаннями внести зміни та уточнення до діючої ОПП.

На засіданні були присутні: директор Уманської гімназії №4 Сорокін С.В., директор Уманської початкової школи №3 Янчук М.М., директор ТОВ Центр Розвитку Дитини «Перший клас» Новак В.В., вчитель фізичної культури Уманської гімназії №4  Тастанкулов В.Б., вчитель Уманської гімназії №14 Маєвська І.О., науково-педагогічні працівники: декан факультету фізичного виховання  доктор пед. наук, професор Ящук С.М.; завідувач кафедри ТМФВ, канд. наук з ФВтаС, доцент Гончар Г. І.; заступник декана з педагогічної практики канд. наук з ФВіС, доцент кафедри ТМС Маєвський М.І.; заступник декана по міжнародній діяльності, канд. пед. наук, доцент Карасєвич С.А.; заступник декана з впровадження платформи MOODLE, викладач кафедри ТМФВ Козловська С.О.; керівник спортивного клубу УДПУ Щербина В.В., викладач кафедри ТМФВ Затуливітер А.В., канд. наук з ФВіС, доцент кафедри ТМС Пензай С.А., канд. наук з ФВіС, доцент кафедри ТМС Ільченко С.С.; здобувачі вищої освіти які навчаються на даній ОП - Щербань Є., Каракада Я., Мельник Л.

За результатами засідання ухвалено рішення щодо врахування пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, інших стейкхолдерів у змісті ОПП “Середня освіта (Фізична культура)” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2024 рік.

Дякуємо усім стейкхолдерам які постійно долучаються до вдосконалення освітньої програми!