Анкетування

До уваги здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників!

З метою об’єктивного визначення думки здобувачів вищої освіти (очної та заочної форм навчання), педагогічних та науково-педагогічних працівників зобов’язую організувати та провести з 12 лютого 2024 р. по 16 лютого 2024 р. опитування:
 
 «Заліково-екзаменаційна сесія очима студентів» для здобувачів ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» (I, II курс) https://forms.gle/FVYcMcgEExZxKyYB7.
 
«Академічна доброчесність та якість освіти в ЗВО» для педагогічних та науково-педагогічних працівників https://forms.gle/dXu87JxChD7iDvDX9.