Новини

Зустрічі зі стейкхолдерами

На факультеті фізичного виховання за результатами зустрічі зі стейкхолдерами та опитування здобувачів освіти й зацікавлених осіб щодо якісної підготовки фахівців на факультеті відбулася робоча зустріч гарантів освітніх програм «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) та «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівнів освіти.
Під час зустрічі обговорено коло питань: зміни в акредитаційних умовах та нормативній базі, якості освітнього процесу за вказаними освітніми програмами, підвищення рівня роботи зі стейкхолдерами, набір 2024 та працевлаштування випускників тощо. 
В процесі обговорення виступила доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Осадченко Т.М., яка повідомила про участь у тренінгу для експертів із написання звітів про результати акредитаційної експертизи, за результатами якого ознайомила присутніх із змінами в акредитаційних процедурах та акцентувала увагу на актуальних питаннях, що виникають під час оцінювання освітніх програм. 
Старший викладач Поліщук Н.М. ознайомила присутніх із змінами в оформленні освітніх програм відповідно до оновленого положення про освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (Нова редакція). Також звернула увагу на оновлення тематики студентських наукових робіт та кафедральних наукових досліджень, активізації проєктної і грантової роботи й залучення студентської молоді до її реалізації.
Важливим питанням було опрацювання та врахування пропозицій стейкхолдерів щодо підвищення якості освіти здобувачів спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти, перегляд загальних і фахових компетентностей та прогнозованих результатів, освітніх компонентів навчального плану, практичну складову професійної підготовки; обговорено напрямки та шляхи активізації академічної мобільності студентів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; розширення співпраці з освітніми та позашкільними закладами освіти, громадськими організаціями.
Щиро вдячні усім стейкхолдерам, випускникам та студентському активу факультету за плідну роботу і конструктивні пропозиції в ході поліпшення якості освіти на факультеті.